Ing.

Eva Orságová

FEKT, UBMI – vědecký pracovník

+420 54114 6617
valterova@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Eva Orságová

Projekty

  • 2023

    Vývoj pokročilých metod pro analýzu signálů, systémů a dat v oblasti bioinženýrství a bioinformatiky, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
    Detail

  • 2020

    Moderní přístupy v analýze signálů, systémů a dat v biomedicínských aplikacích , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
    Detail