Ing.

Edita Hejátková

FEKT, UMEL – asistent

+420 54114 6172
hejatka@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Edita Hejátková

Publikace

 • 2020

  SZENDIUCH, I.; HEJÁTKOVÁ, E.; HURBAN, M.; SKÁCEL, J. Ecolabeling of Electronics Products – what is new and what next?. In Electronics Technology (ISSE), 2020 43rd International Spring Seminar. International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE. Institute of Electrical andElectronics Engineering (IEEE). Košice, slovensko: IEEE Computer Society, 2020. s. 151-154. ISBN: 9781538657300. ISSN: 2161-2536.
  Detail | WWW

 • 2018

  SZENDIUCH, I.; HEJÁTKOVÁ, E.; HURBAN, M.; SKÁCEL, J. Eco-label and Self Environmental Claims in Electronics. In 2018 41st International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2018). International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE. Institute of Electrical andElectronics Engineering (IEEE). Zlatibor, Serbia: IEEE Computer Society, 2018. s. 251-256. ISBN: 9781538657300. ISSN: 2161-2536.
  Detail | WWW

  SZENDIUCH, I.; HEJÁTKOVÁ, E.; HURBAN, M. Gas flow and heat transfer in reflow oven. In 2018 41st International Spring Seminar on Electronics Technology. International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE. Zlatibor, Serbia: IEEE Computer Society, 2018. s. 254-256. ISSN: 2161-2536.
  Detail | WWW

  SKÁCEL, J.; SZENDIUCH, I.; OTÁHAL, A.; HEJÁTKOVÁ, E. X-ray Inspection of Ceramic Structures. In 2018 41st International Spring Seminar on Electronics Technology. International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE. Zlatibor, Serbia: IEEE Computer Society, 2018. s. 254-257. ISSN: 2161-2536.
  Detail | WWW

 • 2015

  SZENDIUCH, I.; SOMER, J.; VALA, R.; ADÁMEK, M.; BURŠÍK, M.; HEJÁTKOVÁ, E.; OTÁHAL, A.; PSOTA, B.; ŘEZNÍČEK, M.; ŘIHÁK, P.; SKÁCEL, J. Moderní mikroelektronické technologie - základ elektronického hardware. 1. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FEKT, 2015. 188 s. ISBN: 978-80-214-5293- 0.
  Detail

  SZENDIUCH, I.; HEJÁTKOVÁ, E.; OTÁHAL, A.; PSOTA, B. Some Insights to Quality Improvement in Engineering Education System. International Conference on Engineering Education - New Technologies and Innovation for Global Business. 1. Zagreb: MATE Ltd., Zagreb, 2015. s. 25-31. ISBN: 978-953-246-232- 6.
  Detail

  SZENDIUCH, I.; HEJÁTKOVÁ, E. Innovation in Microelectronics Assembly Innovation in Microelectronics Assembly Innovation in Microelectronics Assembly Technology Education. International Conference on Engineering Education - New Technologies and Innovation for Global Business. 1. Zagreb: MATE Ltd., Zagreb, 2015. s. 451-457. ISBN: 978-953-246-232- 6.
  Detail

 • 2014

  SZENDIUCH, I.; HEJÁTKOVÁ, E.; PSOTA, B.; OTÁHAL, A. EU Research programs - the Way to the Quality Increase of PhD Study. In ICEE/ ICIT 2014. 1. Riga: iNNER, 2014. s. 26-31. ISBN: 9781479931927.
  Detail

  SZENDIUCH, I.; HEJÁTKOVÁ, E.; ŘIHÁK, P. Innovation in Electric Engineering Education through the Introduction of the Hybrid Integration in the Experimental Lessons. In ICEE/ ICIT 2014. 1. Riga: iNNER, 2014. s. 332-238. ISBN: 9781479931927.
  Detail

 • 2013

  SZENDIUCH, I.; PSOTA, B.; OTÁHAL, A.; HEJÁTKOVÁ, E. Board on Board New PCB Configuration Moving in 3D Packaging. In THE INTERNATIONAL CONFERENCE - EDS, Brno 26 - 27 June 2013. Vysoké učení technické v Brně: Novapress sro, 2013. s. 224-227. ISBN: 978-80-214-4754- 7.
  Detail

 • 2012

  SZENDIUCH, I.; BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.; HEJÁTKOVÁ, E. THE SUBJECT "ELECTRONICS HARDWARE" AS INTERDISCIPLINARY TOPIC FOR THE ELECTRIC ENGINEERING EDUCATION. In International Conference Educon 2012. EDUCON 2012. 1. Marakesh: IEEE, 2012. s. 74-79. ISBN: 978-1-4673-1455- 8. ISSN: 2165- 9559.
  Detail

 • 2011

  SZENDIUCH, I.; HEJÁTKOVÁ, E.; ŘEZNÍČEK, M.; PSOTA, B. Electronics Hardware Interdisciplinary Subject for the Engineering Study Programs. International Conference on Engineering Education and Research "Progress Through Partnership", 2011, roč. 2011, č. 1, s. 46-50. ISSN: 1562- 3580.
  Detail

  SZENDIUCH, I.; PSOTA, B.; HEJÁTKOVÁ, E. Innovation and Creativity in Electric Engineering Education - In the Past and Today. International Conference on Engineering Education and Research "Progress Through Partnership", 2011, roč. 2011, č. 1, s. 51-55. ISSN: 1562- 3580.
  Detail

  BURŠÍK, M.; SZENDIUCH, I.; HEJÁTKOVÁ, E. Třetí část hybridních integrovaných obvodů - Výukový proces v mikroelektronických technologiích. ISSE 2011 - PROCEEDINGS. 1. Košice, Slovensko: Technická Univerzita Košice, 2011. s. 632-636. ISBN: 978-1-4577-2111- 3.
  Detail | WWW

 • 2010

  BURŠÍK, M.; NOVOTNÝ, M.; JANKOVSKÝ, J.; HEJÁTKOVÁ, E.; SZENDIUCH, I. Testing and Simulation of Wire Bonding Attach for higher Current. In Electronics System Integration Technology Conference ESTC 2010 in Berlin. 1. Berlín, Německo: 2010. s. 1-4. ISBN: 978-1-4244-8555- 0.
  Detail

  SZENDIUCH, I.; HEJÁTKOVÁ, E. Increasing Importance of Electronic Hardware Education for Electrical Engineers. In EQ- 2010. 1. Izhevsk, Rusko: Izhevsk Publishing Home, 2010. s. 411-417. ISBN: 978-5-7526-0442- 3.
  Detail

  BURŠÍK, M.; SZENDIUCH, I.; JANKOVSKÝ, J.; HEJÁTKOVÁ, E. New Facts from Lead- free Solders Reliability Investigation. In Electronics System Integration Technology Conference ESTC 2010 in Berlin. 1. Berlín, Německo: 2010. s. 101-105. ISBN: 978-1-4244-8555- 0.
  Detail

 • 2009

  KOSINA, P.; ŠANDERA, J.; HEJÁTKOVÁ, E. Perspektiva LTCC technologie. Bulletin of SMT/ISHM Int. Conference "New Trends in Microelectronics", 2009, roč. 2009, č. 64, s. 4-5. ISSN: 1211- 6947.
  Detail

 • 2008

  KOSINA, P.; HEJÁTKOVÁ, E.; ŠANDERA, J. Bonding in 3D structure. Budapest, Hungary: Budapest, Hungary, 2008. s. 246-247.
  Detail

  KOSINA, P.; HEJÁTKOVÁ, E.; ŠANDERA, J. Bonding in 3D structure. In Reliability and Life - time prediction Abstract Proceedings. 2008. Hungary, 1191 Budapest, Vak Bottyán u.30- 32: Printinghouse Ltd, 2008. s. 246-247. ISBN: 978-963-06-4915- 5.
  Detail

  KOSINA, P.; HEJÁTKOVÁ, E.; ŠANDERA, J. Spojení tenkých vrstev s keramikou nízkých teplot. In Sborník přízpěvků konference Zvůle 2008. Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologii: Vysoké Učení Technické v Brně, 2008. s. 99-102. ISBN: 978-80-214-3709- 8.
  Detail

  KOSINA, P.; HEJÁTKOVÁ, E.; ŠANDERA, J. Sintering Low Temperature Co- fired Ceramics. In Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2008 proceedings. Vysoké učení technické v brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, 628 00 Brno, 2008. s. 251-254. ISBN: 978-80-214-3717- 3.
  Detail

  KOSINA, P.; HEJÁTKOVÁ, E.; ŠANDERA, J. Interconection In 3D Structure. In Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2008 proceedings. Vysoké učení technické v brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, 628 00 Brno, 2008. s. 261-264. ISBN: 978-80-214-3717- 3.
  Detail

  KOSINA, P.; HEJÁTKOVÁ, E.; ŠANDERA, J. Vapour deposition on LTCC for 3D structure. Electronics, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 115-120. ISSN: 1313- 1842.
  Detail

  ŘEZNÍČEK, M.; SZENDIUCH, I.; BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, Z.; HEJÁTKOVÁ, E. Termodynamická senzorika - Nový pohled na monitorování termodynamických systémů - část 2. 1. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2008. s. 1-17.
  Detail

 • 2007

  ŠANDERA, J.; STARÝ, J.; HEJÁTKOVÁ, E. Plošné spoje, pájení, moderní elektronické a mikroelektronické systémy a jejich technologie. Brno: UMEL, 2007. s. 1-59.
  Detail

  Adamek, M.; Prasek, J.; Hejatkova, E. Thick-Film Amperometric Sensors and New 3- D Structure Electrode. In EDS ´ 07 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno, CZ: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, 2007. s. 189-192. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  ADÁMEK, M.; PRÁŠEK, J.; HEJÁTKOVÁ, E. The Thick- Film Capillary Production by Connection Two Substrates. In EDS ´ 07 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno, CZ: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, 2007. s. 238-242. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  SZENDIUCH, I.; HEJÁTKOVÁ, E.; VANĚK, J. Some new Aspects in Microelectronics Technology Education. In Proceedings IMAPS Poland 07. Rzeszow: Rzeszow Technical University, 2007. s. 483-486. ISBN: 978-83-917701-4- 6.
  Detail

  SZENDIUCH, I.; HEJÁTKOVÁ, E. Implementation of Eco- design in the Electronics Industry and Education Process. In Proceedings 31th IMAPS Poland. Rzeszow: Rzeszow University of Technology, 2007. s. 473-478. ISBN: 978-83-917701-4- 6.
  Detail

  SZENDIUCH, I.; HEJÁTKOVÁ, E. Increasing Importance of Microelectronics Technology Education. In Electronic Devices and Systems EDS 07. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, 2007. s. 61-65. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  JIRÁK, T.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; HEJÁTKOVÁ, E. Manganese and nickel additives for electrode materials of lithium-ion batteries. In Advanced Batteries and Accumulators - 8th ABA. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrotechnology, 2007. s. 118-122. ISBN: 978-80-214-3424- 0.
  Detail

  SZENDIUCH, I.; HEJÁTKOVÁ, E.; NOVOTNÝ, M. Effect of Lead- free Conductive Thick Film Materials on Ultrasonic Wire Bondability. In Proceedings ISSE 2007. Cluj- Napoca: TU Dresden, 2007. s. 124-129.
  Detail

 • 2006

  Adámek M.,Prášek J.Szendiuch I. Moderní technologie elektronických obvodů a systémů. Moderní technologie elektronických obvodů a systémů - laboratorní cvičení. Brno: 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  Adámek M.,Novotný M.,Vaško C.,Prášek J. Moderní technologie elektronických obvodů a systémů. Brno: 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  Hejátková E.,Szendiuch I.,Novotný M.,Adámek M.,Vaško C. Moderní technologie elektronických obvodů a systémů. Elektronická skripta - laboratorní cvičení. Brno: MEL, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  Horák Michal, Hejátková Edita. Silicon-germanium heterojunction bipolar transistor: Simulation in Mathematica. In IMAPS EDS CS International Conference 2006 Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, 2006. s. 360 ( s.)ISBN: 80-214-3246- 2.
  Detail

  Edita Hejátková. Databázová webová aplikace pro zadávání témat magisterských projektů. In Pedagogický software. České Budějovice: ZF Jihočeská univerzita, 2006. s. 76 ( s.)ISBN: 80-8545-56- 4.
  Detail

 • 2005

  Jakubka,L., Vasko,C., Szendiuch,I., Hejatkova,E. Properties of Screen Printing Contacts of Solar Cells. In EDS 05 IMPAS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2005. s. 305 ( s.)ISBN: 80-214-2990- 9.
  Detail

 • 2004

  KREJČÍ, J.; PRÁŠEK, J.; FUJCIK, L.; KHATIB, S.; HEJÁTKOVÁ, E.; JAKUBKA, L. Screen-printed sensors with graphite electrodes - comparison of properties and physical method of sensitivity enhancement. MICROELECTRONICS INTERNATIONAL, 2004, roč. 2004, č. volume 21 n. 3, s. 20 ( s.)ISSN: 1356- 5362.
  Detail

  KRÁL, Z., HUBÁLEK, J., HEJÁTKOVÁ, E., LLOBET, E., VILANOVA, X. New Gas Sensor Fabricated By Thick Film Technique With SnO2 And WO3 Sensitive Layers. In The 11th Electronic Devices and Systems. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2004. s. 354 ( s.)ISBN: 80-214-2701- 9.
  Detail

  VOJKŮVKA, L., HUBÁLEK, J., HEJÁTKOVÁ, E., VILANOVA, X. Improvements of anodizing technique. In The 11th Electronic Devices and Systems. Brno: Novotný, 2004. s. 284 ( s.)ISBN: 80-214-2701- 9.
  Detail

 • 2003

  MALYSZ, K., PRÁŠEK, J., HUBÁLEK, J., HEJÁTKOVÁ, E., SVĚRÁK, Z. Sensitivity improvement of WO3 thick film to benzene using Pt catalytic filter. In 10th Electronic Devices and Systems Conference 2003. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2003. s. 344 ( s.)ISBN: 80-214-2452- 4.
  Detail

  SZENDIUCH, I., ADÁMEK, M., HEJÁTKOVÁ, E. Education in Microelectronics Technology. In EDS´ 03. Brno: 2003. s. 79 ( s.)ISBN: 80-214-2452- 4.
  Detail

  ŠANDERA, J., HEJÁTKOVÁ, E. Mechanical Stress of Chip SMD Components with Ceramic Body. In Electronic Devices and Systems. Brno, University of Technology: 2003. s. 398 ( s.)ISBN: 80-214-2452- 4.
  Detail

  HEJÁTKOVÁ, E., SZENDIUCH, I., ADÁMEK, M., DRLÍK, M. Mikroelektronika a technologie součástek, lab. cvičení. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
  Detail | WWW

 • 2002

  ŠANDERA, J., HEJÁTKOVÁ, E. Influence of the CTE on Mechanical Stress of Chip SMD Components. In Socrates Workshop 2002 - Proceedings. Brno: 2002. s. 92 ( s.)ISBN: 80-214-2217- 3.
  Detail

  VALA, V., PRÁŠEK, J., HEJÁTKOVÁ, E., KREJČÍ, J. Optimisation of thick- film sensor fabrication. In ELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 02 - PROCEEDINGS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. s. 355 ( s.)ISBN: 80-214-2180- 0.
  Detail

  VRBA, R., HUBÁLEK, J., BOUŠEK, J., HEJÁTKOVÁ, E., BEČVÁŘ, D., PRÁŠEK, J., MALYSZ, K., KREJČÍ, J., ADÁMEK, M., FUJCIK, L., HÁZE, J., SKOČDOPOLE, M., GROSMANOVÁ, Z. Návrh senzorů. výzkumná zpráva. Brno: GA ČR, 2002.
  Detail

  KREJČÍ, J., PRÁŠEK, J., ADÁMEK, M., HEJÁTKOVÁ, E., VALA, V., VIDLÁK, P., HOLUBEC, T. Návrh senzorů - závěrečná výzkumná zpráva projektu INTIM 2002. 2002.
  Detail

  VRBA, R., HEJÁTKOVÁ, E., PRÁŠEK, J., MALYSZ, K., ZEMÁNEK, M., KREJČÍ, J., HUBÁLEK, J., ADÁMEK, M., FUJCIK, L., HÁZE, J., KUCHTA, R., SAJDL, O., SKOČDOPOLE, M., GROSMANOVÁ, Z. ANTOPE Výzkum nových metod přístrojové analýzy toxicity pro integrální měření toxicity v potravinářském průmyslu a jejich ověření na prototypu analyzátoru toxicity pesticidů. výzkumná zpráva. Brno: MPO ČR, 2002.
  Detail

  ŠANDERA, J., HEJÁTKOVÁ, E. Termomechanické namáhání SMD součástek. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 11, s. 1 ( s.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

 • 2001

  ŠANDERA, J., HEJÁTKOVÁ, E. Pouzdra BGA. 2001.
  Detail

  ŠANDERA, J., HEJÁTKOVÁ, E. Levné 3- D pouzdření a multimodulové struktury. In 8th Electronic Devices and Systems Conference 2001. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc, Brno, Ondráčkova 105, 2001. s. 199-204. ISBN: 80-214-1960- 1.
  Detail

  ADÁMEK, M., HEJÁTKOVÁ, E., VALA, V., HOLUBEC, T., VIDLÁK, P. Návrh senzorů - dílčí výzkumná zpráva projektu INTIM 2001. 2001.
  Detail

 • 2000

  ADÁMEK, M., HEJÁTKOVÁ, E. Návrh Senzorů - dílčí výzkumna zpráva projektu INTIM 2000. 2000.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.