doc. Ing.

Alois Fiala

CSc.

RE, RE-OKv

+420 54114 5245
qmfiala@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1964, maturita, Střední průmyslová škola slévárenská Brno, obor slévárenství
 • 1969, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor slévárenská technologie
 • 1973, CSc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor strojírenská technologie
 • 1975, PGS, VUT v Brně, vysokoškolská pedagogika
 • 1979, habilitace, Fakulta strojní VUT v Brně, obor strojírenská technologie
 • 1980, Doc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor strojírenská technologie
 • 1983, PGS, Fakulta strojní ČVUT Praha, obor ASŘ technologických procesů
 • 1996, certifikace, Česká společnost pro jakost a Evropská společnost pro jakost, Quality Manager (národní a evropský certifikát)

Přehled zaměstnání

 • 1969-1972, interní vědecký aspirant, FS VUT v Brně
 • 1972-1973, odborný asistent - neučitel, FS VUT v Brně
 • 1973-1980, odborný asistent, FS VUT v Brně
 • 1980-dosud, docent, FS VUT v Brně
 • 2010-2013, docent, ZMVŠ Třebíč

Pedagogická činnost

 • Člen státní zkušební komise pro obor Kvalita, spolehlivost a bezpečnost

Vědeckovýzkumná činnost

 • Systémy managementu jakosti
 • Integrované systémy řízení
 • Statistické řízení procesů

Univerzitní aktivity

 • 1980-1990, vedoucí katedry přístrojů a automatizace
 • 1992-1994, vedoucí katedry přístrojů a automatizace
 • 1994-1996, vedoucí katedry jakosti procesů a prostředí
 • 1996-1999, zástupce ředitele Ústavu procesního a ekologického inženýrství, vedoucí odboru jakosti systémů a procesů
 • 1999-2003, vedoucí odboru jakosti systémů a procesů
 • 2003-2009, zástupce ředitele Ústavu metrologie a zkušebnictví, vedoucí odboru řízení jakosti
 • 2009-2010, vedoucí odboru metrologie a řízení jakosti Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky

Mimouniverzitní aktivity

 • 1979-1992, člen redakční rady Sborníku a Knižnice VUT v Brně
 • 1985-1990, člen redakční rady časopisu Strojírenská výroba
 • 1993-dosud, člen Technického výboru ČIA
 • 1994-dosud, člen Nadace Q-impuls, Slovenská republika
 • 1994-2008, zakladatel a předseda Nadačního fondu NEJ-EQF
 • 1997-2008, stálý člen TNK 6 při ČNI
 • 1998-2014, člen redakční rady časopisu Quality-Innovation-Prosperity, Slovenská republika
 • 1998-dosud, člen Sboru poradců Rady ČR pro jakost

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

2

Citace ostatní (bez autocitací)

205