doc. Ing.

Alois Fiala

CSc.

RE, RE-OKv

+420 54114 5245
qmfiala@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

Publikace

 • 2016

  KOTEK, L.; NOSEK, A.; FIALA, A.; BARTOŠ, V. Risks in industrial management systems. MM Science Journal, 2016, roč. 2016, č. 6, s. 1608-1612. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2015

  KOTEK, L.; NOSEK, A.; FIALA, A.; ZAHÁLKA, J. Comparison of Taguchi’ s partial correction technique with control charts. MM Science Journal, 2015, roč. 2015, č. 3, s. 701-705. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2011

  FIALA, A. Statistická regulace procesů. Management procesů. Praha: Verlag Dashöfer, 2011. s. 1-50. ISBN: 1802- 1697.
  Detail

  FIALA, A. Prostředky a nástroje pro zlepšování procesů. Management procesů. Praha: Verlag Dashöfer, 2011. s. 1-58. ISBN: 1802- 1697.
  Detail

 • 2007

  FIALA, A. Managenem jakosti s podporou norem ISO 9000: 2000. In Managenem jakosti s podporou norem ISO 9000: 2000. o. Praha: Verlag Dashöfer, 2007. ISBN: 80-86229-19- X.
  Detail

 • 2006

  NOSEK, A.; FIALA, A. Why we concentrate and implementing process control?. Quality - Innovation - Prosperity, 2006, roč. 10, č. 1/ 2006, s. 36-41. ISSN: 1335- 1745.
  Detail

  FIALA, A. Integrovaný systém řízení a výkonnost organizace. In Sborník z konference Jakost 2006. Ostrava: DT Ostrava, 2006. s. 108-115.
  Detail

 • 2005

  FIALA, A. Optimalizace systému managementu jakosti z hlediska metrologie. In Sborník z konference GPS 2005. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 17-21.
  Detail

  FIALA, A. Systémy managementu jakosti. o. o. Praha: Verlag Dashöfer, 2005. 50 s. ISBN: 80-86897-02- 8.
  Detail

  BEYROVÁ, D.; FIALA, A. Měření nákladů na kvalitu ve výrobním procesu. Svět kvality, 2005, roč. 2005, č. 5, s. 34-38. ISSN: 1211- 2011.
  Detail

  FIALA, A. Monitorování procesů. In Sborník z konference QEM 2005. Častá Papiernička. SK: VÚJE a SSQ, 2005. s. 44-51.
  Detail

 • 2004

  FIALA, A. Kvalita v podmínkách Evropské Unie. In Sborník z konference QEM 2004. Častá Papiernička, SK: VÚJE a SSQ, 2004. s. 7-14.
  Detail

  FIALA, A. Projektové řízení- fáze definování. In Sborník z konference České společnosti pro jakost. Praha: 2004. s. 103-109. ISBN: 80-02-01673- 4.
  Detail

  FIALA, A. Integrovaný management- racionální cesta k zajištění BOZP. In Sborník z konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2004. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2004. s. 27-35.
  Detail

 • 2003

  FIALA, A. Integrovaný management s aspektem bezpečnosti. In Sborník z konference QEM 2003. Častá Papiernička, SK: VÚJE a SSQ, 2003. s. 7-13.
  Detail

  FIALA, A. Integrovaný management- výsledek vývoje požadavků zákazníků. In Sborník z konference České společnosti pro jakost. PRAHA: 2003. s. 56-63. ISBN: 80-02-01582- 7.
  Detail

  FIALA, A. Praktické zkušenosti s uplatněním norem ISO 9000: 2000. In Sborní z konference Jakost 2006. Ostrava: DT Ostrava, 2003. s. 103-109. ISBN: 80-02-01558- 4.
  Detail

 • 2002

  FIALA, A. Certifikace shody. In Slévárenská ročenka 1998. r. Brno: Svaz sléváren České republiky, 2002. s. 91 ( s.)ISBN: 80-238-1376- 5.
  Detail

  FIALA, A.; BRŮŽA, M.; HAVLÍČKOVÁ, P. Statistická regulace procesů při výrobě valivých ložisek. In Sborník z konference Jakost 2001. Ostrava: DT Ostrava, 2002. s. 102-108. ISBN: 80-02-01423- 5.
  Detail

  FIALA, A. Process capability- a factor of effective Quality Management. Quality - Innovation - Prosperity, 2002, roč. V, č. 1, s. 42-50. ISSN: 1335- 1745.
  Detail

  FIALA, A.; HAVLÍČKOVÁ, P. Praktické využití přejímacích regulačních diagramů. In Sborník z konference Jakost 2000. Ostrava: DT Ostrava, 2002. s. 78-84. ISBN: 80-02-01350- 6.
  Detail

  FIALA, A. Procesní přístup- cesta k úspěchu. In Sborník z konference QEM 2001. Stará Turá, SK: VÚJE a SSQ, 2002. s. 5-11.
  Detail

  FIALA, A.; HAVLÍČKOVÁ, P.; HALVA, M. Praktické zkušenosti s uplatňováním systémové FMEA. In Jakost ' 2001. Ostrava, ČR: Dům techniky Ostrava, 2002. s. F- 44 ( s.)ISBN: 80-02-01423- 5.
  Detail

  FIALA, A. Měření a hodnocení procesů pomocí ukazatelů. In Sborník z konference QEM 2001. Stará Turá, SK: VÚJE a SSQ, 2002. s. 34-41.
  Detail

  FIALA, A. Udržování a rozvoj systému jakosti. In Svařování v jaderné energetice. Ostravice: VŠB-TU Ostrava, Český svářečský ústav Ostrava., 2002. s. 0 ( s.)ISBN: 80-7078-927- 1.
  Detail

  FIALA, A.; HAVLÍČKOVÁ, P.; PATLOKA, V. Six Sigma- přínosy a předpoklady. In Sborník z konference Jakost 2002. Ostrava: DT Ostrava, 2002. s. 104-111. ISBN: 80-02-01494- 4.
  Detail

  FIALA, A. Řízení jakosti podle norem ISO 9000. o. o. Praha: Verlag Dashofer nakladatelství s.r.o., 2002. 3983 s. ISBN: 80-901859-8- 3.
  Detail

  FIALA, A., HORÁČEK, V. Řízení jakosti podle norem ISO 9000. Praha: Verlag Dashofer s.r. o, 2002. ISBN: 80-211- 075.
  Detail

  FIALA, A. Problémy řízení kvality na technické universitě. In sborník z konference Jakost 2000. Ostrava: DT Ostrava, 2002. s. 140-146. ISBN: 80-02-01350- 6.
  Detail

  FIALA, A. Monitorování a měření (a procesní audit) z pohledu ISO 9000: 2000. In Systém managementu jakosti a metrologie. Brno: 2002. s. 22 ( s.)
  Detail

  FIALA, A. Jak využít potenciál norem ISO 9000: 2000. Sborník z konference QEM. 1. Ćastá Papiernička: VÚJE a SSQ, 2002. s. 33-41.
  Detail

  FIALA, A. Systém managementu jakosti. In Sborník z konference Systémové řízení. Brno: ČKVŘ a E- SF MU, 2002. s. 42-49.
  Detail

 • 2001

  VAČKÁŘ, J., FIALA, A. Potřebují vysoké školy TQM?. 2001.
  Detail

 • 1998

  FIALA, A., STEHLÍK, P., MARTINÁK, P. Evaluation of environmental and economic process design trough utilities selection. In CHISA '98. 13th International Congress of Chemical and Proce. CR, Praha: Czech Society of Chemical Engineering, 1998. s. 24 ( s.)ISBN: 80-86059- 2.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.