Ing.

Aleš Povalač

Ph.D.

FEKT, UREL – odborný asistent

+420 54114 6578
povalac@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Aleš Povalač, Ph.D.

Publikace

 • 2021

  BARCÍK, P.; POVALAČ, A. Studie proveditelnosti a návrh koncepce univerzálního optického měřiče vzdálenosti. Brno: 2021. s. 1-23.
  Detail

  HARVÁNEK, M.; DERBEK, V.; KRÁL, J.; POSPÍŠIL, M.; POVALAČ, A. SDR Interference Emulator for RFID Applications. In 2021 31st International Conference Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA). Brno: IEEE, 2021. s. 1-4. ISBN: 978-1-6654-1474-6.
  Detail | WWW

 • 2020

  POVALAČ, A.; ZÁPLATA, F.; DOKULIL, K. TH03010222: Systém pro vzdálené řízení, správu a kontrolu ekonomiky provozu vozových parků s prioritou v odpadovém hospodářství - Technická zpráva 2020. 2020. s. 1-28.
  Detail

  JURÁŇ, R.; POVALAČ, A. Field Sensor Network for Microclimatological Measurements. In 2020 12th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops. Brno: IEEE, 2020. s. 149-153. ISBN: 978-1-7281-9281-9. ISSN: 2157-023X.
  Detail | WWW

 • 2019

  POVALAČ, A.; MIKULÁŠEK, T.; ZÁPLATA, F. TH03010222: Systém pro vzdálené řízení, správu a kontrolu ekonomiky provozu vozových parků s prioritou v odpadovém hospodářství - Technická zpráva 2019. 2019. s. 1-23.
  Detail

  KASSEM, E.; BLUMENSTEIN, J.; POVALAČ, A.; VYCHODIL, J.; POSPÍŠIL, M.; MARŠÁLEK, R.; HRUŠKA, J. Wideband UHF and SHF long-range channel characterization. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 1-16. ISSN: 1687-1499.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  POVALAČ, A.; MIKULÁŠEK, T.; ZÁPLATA, F. Ultra-Low Power Identification in Explosive Environments. In Proceedings of 29th International Conference Radioelektronika 2019. Pardubice, Czech Republic: 2019. s. 55-58. ISBN: 978-1-5386-9322-3.
  Detail

 • 2018

  POVALAČ, A.; MIKULÁŠEK, T.; ZÁPLATA, F. TH03010222: Systém pro vzdálené řízení, správu a kontrolu ekonomiky provozu vozových parků s prioritou v odpadovém hospodářství - Technická zpráva 2018. 2018. s. 1-22.
  Detail

  BOUWMEESTER, J.; VAN DER LINDEN, S.; POVALAČ, A.; GILL, E. Towards an Innovative Electrical Interface Standard for PocketQubes and CubeSats. ADVANCES IN SPACE RESEARCH, 2018, roč. 62, č. 12, s. 3423-3437. ISSN: 0273-1177.
  Detail | WWW

 • 2017

  FOJTLÍN, M.; FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; POVALAČ, A.; URBANEC, T.; JÍCHA, M. An Innovative HVAC Control System: Implementation and testing in a vehicular Cabin. JOURNAL OF THERMAL BIOLOGY, 2017, roč. 70, č. 2017, s. 64-68. ISSN: 0306-4565.
  Detail | WWW

 • 2016

  FOJTLÍN, M.; FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; POVALAČ, A.; URBANEC, T. An Innovative HVAC Control System - Implementation and Testing in a Vehicular Cabin. Proceedings of the 11th International Meeting on Thermal Manikin and Modelling (11i3m). Suzhou, China: Proceedings of the 11th International Meeting on Thermal Manikin and Modelling (11i3m), 2016. s. 49-49. ISBN: 978-988-77662-0- 9.
  Detail | WWW

  VAN DER LINDEN, S.; BOUWMEESTER, J.; POVALAČ, A. Design and Validation of an Innovative Data Bus Architecture for CubeSats. Proceedings of 14th Reinventing Space Conference, 24-27 October 2016, London, UK. London, UK: 2016. s. 1-12.
  Detail

 • 2015

  FIŠER, J.; POVALAČ, A.; URBANEC, T.; POKORNÝ, J.; FOJTLÍN, M. Implementation of the equivalent temperature measurement system as a part of the vehicle Heating, ventilation and Air-conditioning unit. Proceedings of the 16th International Conference on Environmental Ergonomics. Extreme Physiology and Medicine. Portsmouth, United Kingdom: BioMed Central, 2015. s. 179-179. ISBN: 978-1-86137-656-5. ISSN: 2046-7648.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  FEDRA, Z.; POVALAČ, A. Počítačové systémy a jejich aplikace, cvičení. Brno: Vysoké učení technivké v Brně, 2015. s. 1-73. ISBN: 978-80-214-5173- 5.
  Detail

  FEDRA, Z.; POVALAČ, A. Počítačové systémy a jejich aplikace, přednášky. Brno: Vysoké učení technivké v Brně, 2015. s. 1-73. ISBN: 978-80-214-5174- 2.
  Detail

 • 2014

  VYCHODIL, J.; POVALAČ, A. Analyzátor UHF RFID komunikace založený na SDR. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, roč. 16, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  ŽÁK, T.; POVALAČ, A.; ŠOTNER, R. Telemetrie pro RC modely letadel. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, roč. 16, č. 6, s. 232-246. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  POVALAČ, A.; ŠEBESTA, J. Backscatter Phase Evaluation Based on Scatterplot Cluster Detection. In 24th International Conference Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA 2014). 2014. s. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3713- 4.
  Detail

 • 2013

  HOFMAN, J.; POVALAČ, A. Emulace navigačního signálu systému GPS. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 2013, č. 1, s. 38-43. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  POVALAČ, A.; VYCHODIL, J. Souhrnná výzkumná zpráva k HS: Vývoj systému pro provoz lasertagu. 2013. s. 1-22.
  Detail

 • 2012

  ŠTOHANZL, M.; POVALAČ, A. FPGA Based 1 Gbps Ethernet Header Detector. In Proceedings of the conference Vsacký Cáb 2012. 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4579- 6.
  Detail

  RAIDA, Z.; KOLKA, Z.; MARŠÁLEK, R.; PETRŽELA, J.; PROKEŠ, A.; ŠEBESTA, J.; GÖTTHANS, T.; HRUBOŠ, Z.; KINCL, Z.; KLOZAR, L.; POVALAČ, A.; ŠOTNER, R.; KADLEC, P. Communication subsystems for emerging wireless technologies. Radioengineering, 2012, roč. 21, č. 4, s. 1-14. ISSN: 1210- 2512.
  Detail

  DUŠEK, M.; POVALAČ, A.; DERBEK, V.; ŠEBESTA, J.; MARŠÁLEK, R. Hardware and Software Stack for an SDR- based RFID Test Platform. In Proceedings of 2012 Fourth International EURASIP Workshop on RFID Technology RFID 2012. Torino, Italy: IEEE Computer Society Conference Publishing Services (CPS), 2012. s. 41-45. ISBN: 978-0-7695-4813- 5.
  Detail

  POVALAČ, A.; WITRISAL, K.; ŠEBESTA, J. Degenerate RFID Channel Modeling for Positioning Applications. Radioengineering, 2012, roč. 21, č. 4, s. 1163-1170. ISSN: 1210- 2512.
  Detail

  POVALAČ, A. Virtualization and Remote Administration for Course on Computer and Communication Networks. In Proceedings of the conference Vsacký Cáb 2012. 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4579- 6.
  Detail

 • 2011

  POVALAČ, A. Využití FD- PDoA metody pro lokalizaci UHF RFID tagů v bezodrazové komoře. In Sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/ H027 v roce 2011. Brno: FEKT VUT v Brně, 2011. s. 85-88. ISBN: 978-80-214-4368- 6.
  Detail

  POVALAČ, A. RFID Ranging Methods and Positioning Techniques. In Proceedings of 9th international conference Vsacký Cáb 2011. Brno University of Technology, 2011. s. 109-112. ISBN: 978-80-214-4319- 8.
  Detail

  POVALAČ, A.; ŠEBESTA, J. Experimental Front End for UHF RFID Reader. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 1, s. 55-59. ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

  POVALAČ, A.; ŠEBESTA, J. Phase Difference of Arrival Distance Estimation for RFID Tags in Frequency Domain. In Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on RFID- Technologies and Applications. Sitges, Barcelona, Spain: 2011. s. 180-185. ISBN: 978-1-4577-0027- 9.
  Detail

 • 2010

  POVALAČ, A.; ŠEBESTA, J. Phase of Arrival Ranging Method for UHF RFID Tags Using Instantaneous Frequency Measurement. In ICECom 2010, Conference Proceedings (CD-ROM). Dubrovnik, Croatia: KoREMA, 2010. s. 1-4. ISBN: 978-953-6037-58- 2.
  Detail | WWW

  POVALAČ, A. Měření vzdálenosti UHF RFID tagů s využitím fáze přijatého signálu. In Sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/ H027 v roce 2010. Brno: FEKT VUT v Brně, 2010. s. 82-85. ISBN: 978-80-214-4190- 3.
  Detail

  POVALAČ, A.; ZAMAZAL, M.; ŠEBESTA, J. Firmware Design for a Multi- Protocol UHF RFID Reader. In Proceedings of the 20th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2010. Brno: 2010. s. 199-202. ISBN: 978-1-4244-6319- 0.
  Detail | WWW

 • 2009

  POVALAČ, A. Přímá číslicová syntéza s obvodem AD9951. In Proceedings of the 15th Conference Student EEICT. FEKT VUT v Brně: 2009. s. 44-46. ISBN: 978-80-214-3868- 2.
  Detail

  POVALAČ, A. Prostorová identifikace RFID etiket v pásmu UHF. In Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. Sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/ H027 v roce 2009. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2009. s. 80-83. ISBN: 978-80-214-4017- 3.
  Detail

 • 2008

  POVALAČ, A. Řadič bezkartáčového ss. motoru. In Proceedings of the 14th conference Student EEICT 2008, Volume 2 - Papers written by master students. 1. Brno: VUT v Brně, FEKT a FIT, 2008. s. 114-116. ISBN: 978-80-214-3615- 2.
  Detail

  RUMÁNEK, J.; ŠEBESTA, J.; POVALAČ, A.; VYSKOČIL, P. AUTOMATED SYSTEM FOR ZONING MEASUREMENT. PROCEEDINGS OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 2008, roč. 35, č. 1, s. 13-15. ISSN: 2070- 3740.
  Detail

 • 2007

  POVALAČ, A. Dálkové ovládání měřících přístrojů v SRD pásmu. In Sborník konference Student EEICT 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FEKT a FIT, 2007. s. 60-62. ISBN: 978-80-214-3407- 3.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.