Ověření platnosti průkazu VUT v Brně

Osoba s osobním číslem '154208' není k datu 06.10.2022 studentem.

Ověření, zda je osoba prokazující se průkazem studenta VUT skutečně studentem VUT v Brně


Obecné ověření platnosti průkazu VUT

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš