Zajišťujeme informační vzdělávání

Smysluplně pracovat s e-zdroji. Citovat bez pochybností. Dostat ze služeb knihovny maximum. Zvolit si dobré téma. Najít vždy všechny zdroje, které potřebuji. Jistou rukou vybírat kde publikovat a získat ocenění v oficiálním systému hodnocení vědy i uznání komunity …

Informační vzdělávání rozvíjí řadu dovedností potřebných pro studium, vědeckou práci a publikační činnost.

Nabízíme intenzivní školení i semestrální e-learningové kurzy pro studenty i vědce.

Z kterých kurzů lze vybírat?

Google+