Specifická knihovna

Jak se zaregistrovat?
Kdo se může stát uživatelem?Uživatelem této sekce digitální knihovny se může stát kterákoli osoba s prokazatelnými specifickými potřebami.
Co je potřeba doložit? Vyplněné a podepsané Prohlášení o nakládání s digitálně upravenými zdroji VUT v Brně. Kopii uznatelných dokladů o specifických potřebách (ZTP, ZTP/P, Potvrzení o přiznání invalidního důchodu, Zpráva posudkového lékaře či Potvrzení o zdravotním postižení vydané ČSSZ, …).

Google+