Spravujeme Digitální knihovnu

Na VUT neustále vznikají nové zdroje. Časopisy, články, sborníky, knihy, kvalifikační práce, zprávy a další. V e-verzi jsou shromažďovány v Digitální knihovně. Plné texty jsou přístupné studentům, akademikům i veřejnosti.

Digitální knihovna zvyšuje dostupnost a dosah zdrojů vzniklých na VUT. Prezentuje veřejnosti publikační činnost a aktivity VUT. Umožňuje přístup k výsledkům vědecké a výzkumné činnosti. Autorům Digitální knihovna usnadňuje autoarchivaci (uložení a případné zpřístupnění plného textu).

Tip: Digitální knihovnu můžete procházet či fulltextově prohledávat přímo v jejím prostředí, nebo použít Primo (vyhledává ve všech zdrojích dostupných VUT).

Vstoupit do Digitální knihovny

Jak pracovat s Digitální knihovnou?

Google+