20. září 2022

Zkušební přístupy k odborným databázím

Ústřední knihovna VUT se začátkem semestru zajistila pro studenty a zaměstnance zkušební přístupy, které budou aktivní do 14. listopadu 2022.

AIAA

Přístupné jsou všechny časopisy a sborníky z konferencí (Journals a Meeting Papers). POZOR: Knih, norem a dalších druhů dokumentů se zkušební přístup netýká! Přístup funguje na základě rozpoznání IP adresy. Uživatel musí být během práce s databází v počítačové síti VUT přímo nebo přes VPN.

SPIE

Přístupné jsou všechny knihy. Vzdálený přístup do databáze lze využít pomocí odkazu na https://www.vut.cz/uk/eiz/databaze/spie. Po vstupu do databáze uživatel zvolí záložku „EBOOKS“. Ke stáhnutí jsou pouze jednotlivé kapitoly.

Taylor & Francis

Přístup je do kompletního obsahu knižní platformy vydavatelství. Vzdálený přístup do databáze lze využít pomocí odkazu na https://www.vut.cz/uk/eiz/databaze/taylor-francis-ebooks. POZOR: Knihy zpřístupněné v rámci trialu lze pouze číst (přes tlačítko „Read online“). Stahování knih není ve zkušebním režimu možné.

Google+