Fakulta
stavební

Vyberte si program

Environmentální inženýrství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc.
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 7. 2024
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pokud ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky naskenujte ve formátu pdf a vložte jako přílohu k e-přihlášce do 2. 8. 2024.

Cizinci, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, jsou Rozhodnutím rektora č. 10/2023 osvobozeni od poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením pro akademický rok 2024/25.

Bližší informace k přijímacímu řízení naleznete na webu FAST.

 
Environmentální inženýrství

Geodézie a kartografie

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc.
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2024
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pokud ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení. Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky naskenujte ve formátu pdf a vložte jako přílohu k e-přihlášce do 15. 7. 2024.

Cizinci, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, jsou Rozhodnutím rektora č. 10/2023 osvobozeni od poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením pro akademický rok 2024/25.

Bližší informace k přijímacímu řízení naleznete na webu FAST.

 
Geodézie a kartografie

Městské inženýrství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc.
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2024
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pokud ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení. Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky naskenujte ve formátu pdf a vložte jako přílohu k e-přihlášce do 15. 7. 2024.

Cizinci, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, jsou Rozhodnutím rektora č. 10/2023 osvobozeni od poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením pro akademický rok 2024/25.

Bližší informace k přijímacímu řízení naleznete na webu FAST.

 
Městské inženýrství

Stavební inženýrství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc.
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2024
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pokud ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení. Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky naskenujte ve formátu pdf a vložte jako přílohu k e-přihlášce do 15. 7. 2024.

Cizinci, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, jsou Rozhodnutím rektora č. 10/2023 osvobozeni od poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením pro akademický rok 2024/25.

Bližší informace k přijímacímu řízení naleznete na webu FAST.

 
Všeobecný

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty