Ústav soudního
inženýrství

Vyberte si program

Kurzy technického znalectví

Typ celoživotní vzdělávání (není studentem) Forma kombinovaná Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 8. 2022
Účastník tohoto programu nemá statut studenta. Uchazeč, který se hlásí na tento studijní program je povinen odevzdat při zápisu do studia ověřenou kopii diplomu nejvyššího dosaženého vzdělání. Před zahájením kurzu je nutné uzavřít Smlouvu o studiu a provést úhradu kurzu.
Přihlášky se přijímají do 31. srpna 2022.
Výuka probíhá v českém jazyce.
Podrobnosti najdete v dokumentu Informace o studiu ZDE.
Analýza silničních nehod
Analýza silničních nehod, oceňování mot. vozidel a movitého majetku
Analýza silničních nehod, oceňování motorových vozidel
Expertní činnost ve stavebnictví
Oceňování motorových vozidel a movitého majetku
Oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení
Oceňování movitého majetku
Oceňování nemovitostí
Oceňování nemovitostí, expertní činnost ve stavebnictví
Odhadce nemovitých věcí (1letý kurz)

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty