Ústav soudního
inženýrství

Vyberte si program

Expertní inženýrství v dopravě

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 31.07.2022

Přihlášky ke studiu tohoto studijního programu se přijímají do 31. 7. 2022. Podmínkou pro platnou registraci přihlášky je uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 31. 7. 2022.
Splnění podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2022/2023 nebude ověřováno přijímací zkouškou.
Uchazeč je povinen pro přijetí do studia předložit doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání a doklad o dostatečné znalosti českého jazyka v případě cizince.
Podrobnosti k přijímacímu řízení naleznete ve Směrnici č. 7/2021.
Výuka probíhá v českém jazyce.

Expertní inženýrství v dopravě

Realitní inženýrství

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 31.07.2022

Přihlášky ke studiu tohoto studijního programu se přijímají do 31. 7. 2022. Podmínkou pro platnou registraci přihlášky je uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 31. 7. 2022.
Splnění podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2022/2023 nebude ověřováno přijímací zkouškou.
Uchazeč je povinen pro přijetí do studia předložit doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání a doklad o dostatečné znalosti českého jazyka v případě cizince.
Podrobnosti k přijímacímu řízení naleznete ve Směrnici č. 7/2021.
Výuka probíhá v českém jazyce.

Realitní inženýrství

Řízení rizik technických a ekonomických systémů

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 31.07.2022

Přihlášky ke studiu tohoto studijního programu se přijímají do 31. 7. 2022. Podmínkou pro platnou registraci přihlášky je uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 31. 7. 2022.
Splnění podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2022/2023 nebude ověřováno přijímací zkouškou.
Uchazeč je povinen pro přijetí do studia předložit doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání a doklad o dostatečné znalosti českého jazyka v případě cizince.
Podrobnosti k přijímacímu řízení naleznete ve Směrnici č. 7/2021.
Výuka probíhá v českém jazyce.

Řízení rizik ekonomických systémů
Řízení rizik technických systémů

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty