Fakulta
podnikatelská

Vyberte si program

Ekonomika podniku

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2023
Přijímací zkouška je písemná, obsahuje jednu část - Test studijních předpokladů. Termín písemné přijímací zkoušky je 26. 5. 2023 nebo 27. 5. 2023. Termín zkoušky si zvolíte v přihlášce. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více bakalářských studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy. Přijímací zkoušku nemusíte konat, pokud splníte některou z podmínek pro její prominutí -  informace najdete na webu fakulty a v přihlášce v záložce "Tisk a formuláře". Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz . Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce - v nabídce programů najdete pod názvem "Neakreditované kurzy".

Entrepreneurship and Small Business Development

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 3. 2023

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Studium je zpoplatněno, výše poplatku za studium je stanovena děkanem fakulty Rozhodnutím č. 11/2022 - pro studenty z členských zemí EU je poplatek 1 730 EUR  za jeden akademický rok, pro studenty ze zemí mimo EU je poplatek 9 200 EUR za jeden akademický rok. Přijímací zkouška je ústní, probíhá v anglickém jazyce před zkušební komisí formou skupinového pohovoru. Pohovor je zaměřen na ověření všeobecných studijních předpokladů a hodnotí se tyto oblasti: motivace ke studiu, schopnost řešit zadaný problém, schopnost práce v týmu, osobní projev a jazykové kompetence. Termín zkoušky je 27. 4. 2023 nebo 28. 4. 2023 nebo 29. 4. 2023. Pozvánka k přijímací zkoušce bude zaslána pouze elektronicky na e-mail adresu uchazeče uvedenou v elektronické přihlášce. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz 
Entrepreneurship and Small Business Development

Manažerská informatika

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2023
Přijímací zkouška je písemná, obsahuje jednu část - Test studijních předpokladů. Termín písemné přijímací zkoušky je 26. 5. 2023 nebo 27. 5. 2023. Termín zkoušky si zvolíte v přihlášce. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více bakalářských studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy. Přijímací zkoušku nemusíte konat, pokud splníte některou z podmínek pro její prominutí -  informace najdete na webu fakulty a v přihlášce v záložce "Tisk a formuláře". Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz . Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce - v nabídce programů najdete pod názvem "Neakreditované kurzy".
Manažerská informatika

Procesní management

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2023
Přijímací zkouška je písemná, obsahuje jednu část - Test studijních předpokladů. Termín písemné přijímací zkoušky je 26. 5. 2023 nebo 27. 5. 2023. Termín zkoušky si zvolíte v přihlášce. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více bakalářských studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy. Přijímací zkoušku nemusíte konat, pokud splníte některou z podmínek pro její prominutí -  informace najdete na webu fakulty a v přihlášce v záložce "Tisk a formuláře". Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz . Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce - v nabídce programů najdete pod názvem "Neakreditované kurzy".

Účetnictví a daně

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2023
Přijímací zkouška je písemná, obsahuje jednu část - Test studijních předpokladů. Termín písemné přijímací zkoušky je 26. 5. 2023 nebo 27. 5. 2023. Termín zkoušky si zvolíte v přihlášce. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více bakalářských studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy. Přijímací zkoušku nemusíte konat, pokud splníte některou z podmínek pro její prominutí -  informace najdete na webu fakulty a v přihlášce v záložce "Tisk a formuláře". Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz . Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce - v nabídce programů najdete pod názvem "Neakreditované kurzy".

Informační management

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2023
Přijímací zkouška je písemná, obsahuje jednu část - Test studijních předpokladů. Termín písemné přijímací zkoušky je v pátek 23. 6. 2023. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy.  Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce - informace a přihláška na webu fakulty: Přípravný kurz . Podrobné informace o přijímacím řízení:  www.fbm.vutbr.cz  
Informační management

International Business and Management

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 30. 4. 2023

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Uchazeč nekoná přijímací zkoušku. O přijetí bude rozhodnuto na základě posouzení dokladů, které musí uchazeč vložit jako povinné přílohy do elektronické přihlášky - motivační dopis (v angličtině), úředně ověřené doklady o probíhajícím nebo ukončeném bakalářském nebo magisterském vysokoškolském studiu spolu s klasifikací absolvovaných předmětů, úředně ověřený doklad o nejvyšší úrovni zkoušky z anglického jazyka. Podrobně viz Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu pro akademický rok 2023/2024. Studium je zpoplatněno - viz Rozhodnutí děkana č. 11/2022 Poplatky za studium v anglickém jazyce pro akademický rok 2023/2024 - pro studenty z členských zemí EU je poplatek 2 250 EUR za jeden akademický rok, pro studenty ze zemí mimo EU je poplatek 3 400 EUR za jeden akademický rok. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz 
International Business and Management

Mezinárodní ekonomika a obchod

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2023
Přijímací zkouška je písemná, obsahuje jednu část - Test studijních předpokladů. Termín písemné přijímací zkoušky je v pátek 23. 6. 2023. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy. Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce - informace a přihláška na webu fakulty: Přípravný kurz . Podrobné informace o přijímacím řízení:  www.fbm.vutbr.cz 
Mezinárodní ekonomika a obchod

Strategický rozvoj podniku

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2023
Přijímací zkouška je písemná, obsahuje jednu část - Test studijních předpokladů. Termín písemné přijímací zkoušky je v pátek 23. 6. 2023. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy. Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce - informace a přihláška na webu fakulty: Přípravný kurz . Podrobné informace o přijímacím řízení:  www.fbm.vutbr.cz  
Strategický rozvoj podniku

Účetnictví a finanční řízení podniku

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2023
Přijímací zkouška je písemná, obsahuje jednu část - Test studijních předpokladů. Termín písemné přijímací zkoušky je v pátek 23. 6. 2023. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy. Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce - informace a přihláška na webu fakulty: Přípravný kurz . Podrobné informace o přijímacím řízení:  www.fbm.vutbr.cz  
Účetnictví a finanční řízení podniku

Informační management

Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2023
Přijímací zkouška je písemná, obsahuje jednu část - Test studijních předpokladů. Termín písemné přijímací zkoušky je v pátek 23. 6. 2023. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy. Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce - informace a přihláška na webu fakulty: Přípravný kurz . Podrobné informace o přijímacím řízení:  www.fbm.vutbr.cz  
Informační management

Strategický rozvoj podniku

Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2023
Přijímací zkouška je písemná, obsahuje jednu část - Test studijních předpokladů. Termín písemné přijímací zkoušky je v pátek 23. 6. 2023. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy. Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce - informace a přihláška na webu fakulty: Přípravný kurz . Podrobné informace o přijímacím řízení:  www.fbm.vutbr.cz  
Strategický rozvoj podniku

Účetnictví a finanční řízení podniku

Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2023
Přijímací zkouška je písemná, obsahuje jednu část - Test studijních předpokladů. Termín písemné přijímací zkoušky je v pátek 23. 6. 2023. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy. Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce - informace a přihláška na webu fakulty: Přípravný kurz . Podrobné informace o přijímacím řízení:  www.fbm.vutbr.cz  
Účetnictví a finanční řízení podniku

Company Management and Economics

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 14. 4. 2023

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Termín přijímací zkoušky je stanoven na 18. května 2023. Přijímací zkouška probíhá ústně formou odborné rozpravy s uchazeči před zkušební komisí. Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je v souladu s § 48 odst. 3 zákona získání vysokoškolského vzdělání magisterského stupně. Další podmínky pro přijetí ke studiu jsou: a) předložení odborné eseje na předpokládané téma disertační práce, b) souhlas předpokládaného školitele, c) úspěšné složení přijímací zkoušky, d) znalost anglického nebo německého jazyka minimálně na úrovni B2. Spolu s podáním přihlášky je nutné doručit na Fakultu (poštou nebo osobně) následující přílohy: a) odborný životopis uchazeče, b) úředně ověřenou kopii dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání nebo prostou kopii, jde-li o uchazeče, který je absolventem VUT (Diplom a Dodatek k diplomu), popř. doklady o dosavadní praxi. Originály dokladů předloží uchazeč při zápisu do studia DSP, c) v případě, že uchazeč získal vysokoškolské vzdělání na zahraniční vysoké škole, předloží doklad dle § 48 odst. 5 zákona, v souladu se Směrnicí rektora č. 11/2019, d) odborná esej (v českém jazyce) v rozsahu 10 – 15 stran s anotací v anglickém jazyce na téma předpokládané disertace (ve dvojím vyhotovení) v případě studijního oboru DSP v českém jazyce, e) veškerá doporučující osvědčení (doklady o státních zkouškách, studiu jazyků apod.), f) potvrzení o dosažených studijních výsledcích v předchozím ukončeném vysokoškolském studiu a přehled dosavadní odborné a vědecké činnosti. Viz Pravidla

 
Company Management and Economics

Řízení a ekonomika podniku

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 14. 4. 2023

Termín přijímací zkoušky je stanoven na 18. května 2023. Přijímací zkouška probíhá ústně formou odborné rozpravy s uchazeči před zkušební komisí. Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je v souladu s § 48 odst. 3 zákona získání vysokoškolského vzdělání magisterského stupně. Další podmínky pro přijetí ke studiu jsou: a) předložení odborné eseje na předpokládané téma disertační práce, b) souhlas předpokládaného školitele, c) úspěšné složení přijímací zkoušky, d) znalost anglického nebo německého jazyka minimálně na úrovni B2. Spolu s podáním přihlášky je nutné doručit na Fakultu (poštou nebo osobně) následující přílohy: a) odborný životopis uchazeče, b) úředně ověřenou kopii dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání nebo prostou kopii, jde-li o uchazeče, který je absolventem VUT (Diplom a Dodatek k diplomu), popř. doklady o dosavadní praxi. Originály dokladů předloží uchazeč při zápisu do studia DSP, c) v případě, že uchazeč získal vysokoškolské vzdělání na zahraniční vysoké škole, předloží doklad dle § 48 odst. 5 zákona, v souladu se Směrnicí rektora č. 11/2019, d) odborná esej (v českém jazyce) v rozsahu 10 – 15 stran s anotací v anglickém jazyce na téma předpokládané disertace (ve dvojím vyhotovení) v případě studijního oboru DSP v českém jazyce, e) veškerá doporučující osvědčení (doklady o státních zkouškách, studiu jazyků apod.), f) potvrzení o dosažených studijních výsledcích v předchozím ukončeném vysokoškolském studiu a přehled dosavadní odborné a vědecké činnosti. Viz Pravidla

 

Řízení a ekonomika podniku

Company Management and Economics

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 14. 4. 2023

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Termín přijímací zkoušky je stanoven na 18. května 2023. Přijímací zkouška probíhá ústně formou odborné rozpravy s uchazeči před zkušební komisí. Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je v souladu s § 48 odst. 3 zákona získání vysokoškolského vzdělání magisterského stupně. Další podmínky pro přijetí ke studiu jsou: a) předložení odborné eseje na předpokládané téma disertační práce, b) souhlas předpokládaného školitele, c) úspěšné složení přijímací zkoušky, d) znalost anglického nebo německého jazyka minimálně na úrovni B2. Spolu s podáním přihlášky je nutné doručit na Fakultu (poštou nebo osobně) následující přílohy: a) odborný životopis uchazeče, b) úředně ověřenou kopii dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání nebo prostou kopii, jde-li o uchazeče, který je absolventem VUT (Diplom a Dodatek k diplomu), popř. doklady o dosavadní praxi. Originály dokladů předloží uchazeč při zápisu do studia DSP, c) v případě, že uchazeč získal vysokoškolské vzdělání na zahraniční vysoké škole, předloží doklad dle § 48 odst. 5 zákona, v souladu se Směrnicí rektora č. 11/2019, d) odborná esej (v českém jazyce) v rozsahu 10 – 15 stran s anotací v anglickém jazyce na téma předpokládané disertace (ve dvojím vyhotovení) v případě studijního oboru DSP v českém jazyce, e) veškerá doporučující osvědčení (doklady o státních zkouškách, studiu jazyků apod.), f) potvrzení o dosažených studijních výsledcích v předchozím ukončeném vysokoškolském studiu a přehled dosavadní odborné a vědecké činnosti. Viz Pravidla

 
Company Management and Economics

Řízení a ekonomika podniku

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 14. 4. 2023

Termín přijímací zkoušky je stanoven na 18. května 2023. Přijímací zkouška probíhá ústně formou odborné rozpravy s uchazeči před zkušební komisí. Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je v souladu s § 48 odst. 3 zákona získání vysokoškolského vzdělání magisterského stupně. Další podmínky pro přijetí ke studiu jsou: a) předložení odborné eseje na předpokládané téma disertační práce, b) souhlas předpokládaného školitele, c) úspěšné složení přijímací zkoušky, d) znalost anglického nebo německého jazyka minimálně na úrovni B2. Spolu s podáním přihlášky je nutné doručit na Fakultu (poštou nebo osobně) následující přílohy: a) odborný životopis uchazeče, b) úředně ověřenou kopii dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání nebo prostou kopii, jde-li o uchazeče, který je absolventem VUT (Diplom a Dodatek k diplomu), popř. doklady o dosavadní praxi. Originály dokladů předloží uchazeč při zápisu do studia DSP, c) v případě, že uchazeč získal vysokoškolské vzdělání na zahraniční vysoké škole, předloží doklad dle § 48 odst. 5 zákona, v souladu se Směrnicí rektora č. 11/2019, d) odborná esej (v českém jazyce) v rozsahu 10 – 15 stran s anotací v anglickém jazyce na téma předpokládané disertace (ve dvojím vyhotovení) v případě studijního oboru DSP v českém jazyce, e) veškerá doporučující osvědčení (doklady o státních zkouškách, studiu jazyků apod.), f) potvrzení o dosažených studijních výsledcích v předchozím ukončeném vysokoškolském studiu a přehled dosavadní odborné a vědecké činnosti. Viz Pravidla

 
Řízení a ekonomika podniku

Neakreditované kurzy

Typ celoživotní vzdělávání (není studentem) Forma prezenční Délka 1 rok
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2023

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám do bakalářských studijních programů je rozdělen do tří bloků – bude probíhat v pátek 14. 4., 21. 4. a 28. 4. 2023 od 15 do 20 hod. (prezenčně na fakultě i on-line přenosem). Cena kurzu je 1 790 Kč. Informace k platbě obdržíte e-mailem nejpozději do tří dnů po podání přihlášky.

Kontaktní e-mail: studijni@fp.vut.cz

Více informací o přípravném kurzu najdete na webu fakulty: Přípravný kurz - bakalářské programy - FP

 
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám do bakalářských programů

Informační management

Typ master of business administration (není studentem) Forma kombinovaná Titul MBA Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 28. 2. 2023
Informační management

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty