Časté dotazy

Rychlá navigace

Úhrada poplatku za přijímací řízení

Potřebuji uhradit poplatek za přihlášku, ale neznám číslo účtu, IBAN a BIC/SWIFT kód banky, atd..

Veškeré informace k platbě naleznete po podání přihlášky pod záložkou "Platební údaje".

Kde najdu variabilní symbol pro platbu mé přihlášky?

Klíč přihlášky (jednoznačný identifikátor každé e-přihlášky), který Vám byl zaslán automatickým e-mailem po podání přihlášky se skládá z 10 číslic a 4 znaků. Jako variabilní symbol pro platbu administrativního poplatku slouží prvních deset číslic daného klíče.

(Př.: Klíč přihlášky = 1234567890ABCD => variabilní symbol = 1234567890)

Dle variabilního symbolu se přijaté platby administrativních poplatků přiřazují k Vašim e-přihláškám, dbejte tedy na pečlivé opsání/zadání variabilního symbolu při zadávání platby.

Jaký doklad mám připojit k přihlášce na VŠ v případě bezhotovostní platby?

Pokud podáváte přihlášku elektronicky, není třeba připojovat žádný doklad. U tištěné přihlášky nezapomeňte čitelně uvést variabilní symbol a specifický symbol – jsou důležité pro párování plateb s přihláškami. Včas si zkontrolujte, zda Vaše platba došla v pořádku (kontrolu provedete po přihlášení na https://www.vut.cz/eprihlaska).

Zaplatil/a jsem poplatek za e-přihlášku převodem z účtu, ale zapomněl/a jsem vyplnit variabilní symbol. Specifický symbol jsem vyplnil/a. Stačí specifický symbol ke spárování této platby s přihláškou?

Specifický symbol bohužel nestačí, přihlášky se párují podle variabilního symbolu. Zašlete na eprihlaska@vutbr.cz informace o platbě nejlépe s připojením kopie dokladu o uhrazení poplatku (= výpis z bankovního účtu, nestačí pouze oznámení o zadání příkazu k úhradě).

Platbu jsem provedl/a již před dvěma týdny, ale v e-přihlášce se stále nezobrazuje potvrzení o přijetí této platby. Jak mám v tomto případě postupovat?

Zašlete na eprihlaska@vutbr.cz žádost o dohledání platby dle předchozího bodu.

Omylem jsem zaslal/a 700 Kč za e-přihlášku na účet určený pro úhradu papírové přihlášky. Dá se s tím něco dělat?

Kontaktujte studijní oddělení příslušné fakulty a požádejte o dohledání této platby a přiřazení k e-přihlášce.

V informacích u mé přihlášky je Stav platby: ”zaplaceno po termínu“. Mohl/a bych se zeptat, co z toho pro mne vyplývá? Je moje přihláška platná?

Převod plateb mezi bankovními institucemi nějakou dobu trvá, stejně jako následné zaúčtování naším systémem, zvláště pokud byla platba provedena na poslední chvíli či během víkendu. Nicméně opožděné platby se v rámci jednoho týdne po termínu splatnosti fakultami tolerují, takže je Vaše e-přihláška v tomto ohledu v pořádku.

Problémy při vyplňování přihlášky

Žádost o změnu hesla

Pokud jste zapomněli své heslo do systému e-přihláška, požádejte si o nové heslo na https://www.vut.cz/eprihlaska/cs/eprihlaska/ucet/zadost-zapomenute-heslo zadáním svého e-mailu, který jste uvedli při registraci. Na tento e-mail Vám bude zaslán návod, jak heslo změnit.
Tento způsob žádosti lze použít pouze pro e-maily neobsahující doménu vutbr.cz. Pro takové je třeba použít přihlášení VUTlogin přes portál VUT.

Na založené a zaplacené přihlášce bych potřeboval/a změnit e-mail, adresu, známky apod. Je to možné?

Z bezpečnostních důvodů není provádění změn v potvrzené přihlášce povoleno. Kontaktujte studijní oddělení fakulty, na kterou se hlásíte.

Chtěl/a bych se zeptat, jestli v případě zájmu o 2 studijní programy na jedné fakultě je nutné vyplnit dvě přihlášky a zaplatit poplatek dvakrát, nebo je možné oba programy vyplnit do jedné přihlášky?

Jednou vyplněnou a zaplacenou přihláškou se můžete hlásit pouze do jednoho oboru, takže musíte podat a zaplatit přihlášky dvě.

Potvrzení údajů

Při podání přihlášky jsem si nevytiskl/a ...
Jak je to s ověřením známek v případě elektronické přihlášky?
Jak je to s potvrzením od lékaře?

Všechny tiskové sestavy, které fakulta vyžaduje a informace jak je vyplnit naleznete na https://www.vut.cz/eprihlaska po přihlášení v detailu přihlášky pod záložkou "Tisk a formuláře".

Chci požádat o posouzení svého zahraničního vzdělání. Kde najdu formulář?
Formulář žádosti naleznete po podání přihlášky pod záložkou "Uznání předchozího vzdělání".

Klíč přihlášky

Jak zjistím klíč e-přihlášky, abych se do ní mohl/a přihlásit?

Klíč přihlášky (10 číslic a 4 znaky) Vám byl zaslán mailem, dále bývá uveden na pozvánce k přijímacímu řízení, případně na vyrozumění o přijetí.

Přihláška – zobrazování výsledků

V jaké časové lhůtě se po vykonání přijímací zkoušky zobrazí výsledky na e-přihlášce?

Výsledky zkoušky se zobrazí po několika hodinách, výsledky přijímacího řízení během několika dní, záleží na počtu uchazečů.

Co znamená výsledek podkola?

Některé fakulty mají přijímací řízení řešeno na více kol. Jedná se tedy pouze o označení části přijímacího řízení - důležitý je výsledek přijímacího řízení.

Co znamená hlášení „Nepřijat dokud nesplní formální požadavky“?

Uchazeč bude přijat, až splní formální požadavky. To může být např. dodání určitého dokumentu, vysvědčení, lékařského potvrzení apod.

Kontakty

Kdo je kontaktní osoba na mé fakultě?

FakultaJméno / EmailTelefon  
Fakulta architektury Mgr. Ladislava Doubravová
doubravova@vutbr.cz
5 4114 6622 Bakalářské studium
Fakulta architektury Mgr. Dita Havlová
havlovad@vutbr.cz
5 4114 6620 Magisterské navazující studium
Fakulta architektury Lucie Jandová, DiS.
jandoval@vutbr.cz
5 4114 6624 Doktorské studium
Fakulta stavební Jana Klímová
klimova.j@fce.vutbr.cz
5 4114 7127 Bakalářské studium
Fakulta stavební Ilona Gottwaldová
gottwaldova.i@fce.vutbr.cz
5 4114 7123 Magisterské navazující studium
Fakulta stavební Mgr. Ludmila Klusáková
klusakova.l@fce.vutbr.cz
5 4114 7128 Doktorské studium
Fakulta výtvarných umění Hana Křížová
krizova@favu.vut.cz
5 4114 6806 Bakalářské a navazující magisterské studium
Fakulta výtvarných umění Jana Janečková
janeckova@favu.vut.cz
5 4114 6803 Bakalářské a doktorské studium
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Iveta Ročková
prijimaci-rizeni@feec.vutbr.cz
5 4114 6341  
Fakulta chemická Eva Šmírová
smirova@fch.vut.cz
5 4114 9358  
Fakulta informačních technologií Bc. Petra Kšicová
ksicova@fit.vutbr.cz
5 4114 1143 Bakalářské studium
Fakulta informačních technologií Mgr. Petra Kůdelová
kudelova@fit.vutbr.cz
5 4114 1245 Magisterské navazující studium
Fakulta podnikatelská Ing. Eva Kytlicová
studijni@fbm.vutbr.cz
5 4114 3386 Bakalářské a navazující magisterské studium
Fakulta podnikatelská Ing. Simona Reková
rekova@fbm.vutbr.cz
5 4114 2815 Doktorské studium
Fakulta strojního inženýrství Lenka Řiháčková
prijimani_bs@fme.vutbr.cz
5 4114 2135 Bakalářské studium
Fakulta strojního inženýrství Eva Vrbková, DiS.
prijimani_ms@fme.vutbr.cz
5 4114 2144 Magisterské navazující studium
Fakulta strojního inženýrství Mgr. Jana Jirušková
prijimani_ds@fme.vutbr.cz
5 4114 2141 Doktorské studium
Ústav soudního inženýrství Jana Makovičková
jana.makovickova@usi.vutbr.cz
5 4114 8926 Magisterské navazující studium
Ústav soudního inženýrství Mgr. Eva Kosinová, Ph.D.
eva.kosinova@usi.vutbr.cz
5 4114 8931 Doktorské studium
Centrum sportovních aktivit Ing. Eliška Žáková
Eliska.Zakova@vut.cz
5 4114 2276 Bakalářské studium

Ostatní

Nenalezl/a jsem odpověď na můj problém. Co mám dělat?

Zeptejte se emailem na eprihlaska@vutbr.cz.