Project detail

Analýza prostorových charakteristik území pomocí geolokačních dat a cenových údajů

Duration: 01.03.2022 — 28.02.2023

On the project

Přínos výzkumu spočívá v inovativním přístupu analýzy prostorových charakteristik území pomocí otevřených prostorových dat a informací na základě OpenStreetMap. Cíkem je identifikovat závislost nebo vztah geolokačních dat o aktivitě obyvatel a cenových údajů nemovitých věcí (staveb) na prostorových charakteristikách v území typických urbanistických struktur. Závislost nebo vztah bude identifikován pomocí statistické analýzy dat, konkrétně testu Analýzy rozptylů (Analysis of Variances).

Mark

ÚSI-J-22-7987

Default language

Czech

People responsible

Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr. - fellow researcher
Kliment Daniel, Ing. et Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Forensic Engineering
- (2022-01-01 - 2022-12-31)
Department of Expertise in Civil Engineering and Real Estate Appraisal
- (2022-01-01 - 2022-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2022-01-01 - 2023-12-31)

Responsibility: Tomáš Dula