Project detail

Vývoj a vyhodnocení vlivu turistiky, na tržní hodnotu bytových jednotek, v jihomoravském a zlínském kraji.

Duration: 01.03.2022 — 28.02.2023

On the project

Při zpracování znaleckého posudku, odhadu nebo ocenění nemovitostí musí být přihlédnuto nejen k typu nemovitosti a účelu ocenění, ale také ke všem faktorům, které více či méně jejich hodnotu ovlivňují. Jedním z těchto vlivů je i turismus. Vliv turistiky na tržní hodnotu bytových jednotek dosud zmapován nebyl a v současné době pro oceňování neexistují relevantní postupy, které by tento vliv dokázaly zhodnotit. Výzkum se věnuje vyhodnocení tohoto velmi málo prozkoumaného nemateriálního faktoru.

Mark

ÚSI-J-22-7973

Default language

Czech

People responsible

Klika Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Brandejs David, Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Forensic Engineering
- (2022-01-01 - 2022-12-31)
Department of Expertise in Civil Engineering and Real Estate Appraisal
- (2022-01-01 - 2022-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2022-01-01 - 2023-12-31)

Results

BRANDEJS, D.; VAŘECHOVÁ, M.; KLIKA, P.; HLAVINKOVÁ, V. Public recreation is an environmental aspect affecting not only the environment. In Public recreation and landscape protection – with environment hand in hand…. Public Recreation and Landscape Protection. Brno: Mendel University in Brno, 2022. p. 259-263. ISBN: 978-80-7509-831-3. ISSN: 2336-6311.
Detail

BRANDEJS, D. Cestovní ruch ovlivňuje hodnotu bytových jednotek. Soudní inženýrství, 2022, roč. 33, č. 2, s. 17-22. ISSN: 1211-443X.
Detail

BRANDEJS, D.; KLIKA, P. Vyhodnocení vlivu cestovního ruchu na tržní hodnotu nemovitých věcí při oceňování nemovitostí s rezidenční funkcí. TZB-info, 2022, roč. 1, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
Detail

BRANDEJS, D. Cestovní ruch ovlivňuje tržní ceny bytových jednotek. Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2022. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2022. s. 81-86. ISBN: 978-80-214-6063-8.
Detail

Responsibility: Tomáš Dula