Project detail

Vliv vybraných faktorů sousedství a gentrifikovaných lokalit na cenu rezidenčních nemovitých věcí

Duration: 01.03.2021 — 28.02.2022

On the project

Cílem výzkumu je identifikovat vliv vybraných faktorů sousedství a vybraných faktorů gentrifikovaných lokalit na cenu rezidenčních nemovitých věcí v okrese Brno-město. Vliv bude identifikován pomocí Mann – Whitney neparametrického testu pro porovnání souboru statistických dat. Ověření vlivu bude probíhat na dvou vytvořených databázích, kdy jedna bude tvořena inzerovanými nabídkovými cenami a druhá realizovanými prodejními cenami na základě cenových údajů z katastru nemovitostí.

Mark

ÚSI-J-21-7475

Default language

Czech

People responsible

Pokorná Sofie, Ing. - fellow researcher
Schmeidler Karel, doc. Ing.arch. PhDr., CSc. - fellow researcher
Kliment Daniel, Ing. et Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Forensic Engineering
- (2021-01-01 - 2021-12-31)
Department of Expertise in Civil Engineering and Real Estate Appraisal
- (2021-01-01 - 2021-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2021-01-01 - 2022-12-31)

Results

KLIMENT, D. Systémové pojetí role architektonických a urbanistických faktorů při oceňování staveb. TZB-info, 2021, roč. 23., č. 30, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
Detail

POKORNÁ, S. GENTRIFIKACE. Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2021. Brno: VUT ÚSI, 2022. s. 137-146. ISBN: 978-80-214-5963-2.
Detail

POKORNÁ, S. Gentrifikace. Soudní inženýrství, 2021, č. 3/2021, s. 14-20. ISSN: 1211-443X.
Detail

POKORNÁ, S. Stavební vývoj Kamenné čtvrti v Brně. Juniorstav 2022, 24.odborná konference doktorského studia. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2022. s. 115-120. ISBN: 978-80-86433-76-9.
Detail

KLIMENT, D.; DOLEŽALOVÁ, M.; KOMOSNÁ, M. Vztah scénického pohledu a hodnoty rezidenční výstavby. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2021, roč. 63, č. 6, s. 42-45. ISSN: 0322-8916.
Detail

Responsibility: Tomáš Dula