Project detail

Odvození kapitalizační míry specifických nemovitostí dle analogické investice z kapitálových trhů

Duration: 01.05.2021 — 31.12.2022

On the project

Keywords
kapitalizační míra, stavebnicová metoda, kapitálové trhy

Mark

TL05000072

Default language

Czech

People responsible

Fusek Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jandásková Tereza, Ing. - fellow researcher
Cupal Martin, doc. Ing. et Ing., Ph.D. et Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Forensic Engineering
- (2020-09-29 - 2022-12-31)
Department of Mathematics
- (2021-05-01 - 2022-12-31)
Faculty of Electrical Engineering and Communication
- (2021-05-01 - 2022-12-31)

Funding resources

Technologická agentura ČR - 5. veřejná soutěž - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

- whole funder (2021-04-30 - 2022-12-31)

Responsibility: Tomáš Dula