Course detail

History of Architecture 3

FA-DA3-TAcad. year: 2020/2021

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

RAEBURN Michael a kolektiv, Dějiny architektury, Praha, Odeon 1990. (CS)
FROLEC Václav - VAŘEKA Josef, Lidová architektura - encyklopedie, Praha, SNTL 1983. (CS)
SYROVÝ Bohuslav a kolektiv, Architektura svědectví dob, Praha 1977 a mladší vydání. (CS)
HAAS Felix, Vývoj architektury a umění v novověku, 1974 (CS)
PEHNT Wolfgang, Deutsche Architektur seit 1900, München, Deutsche Verlags-Anstalt 2006, 2. vydání. (CS)
MORAVČÍKOVÁ Henrieta (ed.), Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny,Bratislava, Slovart 2005. (CS)
ŠIMEK Jan, Historie školních budov od tereziánských reforem po současnost, Praha 2016. (CS)
TAJOVSKÝ Václav, Rekreační chaty. Individuální výstavba a montované typy, Praha, SNTL 1972. (CS)
FLÜKIGER-SEILER Roland, Hotelräume... Schweizer Tourism und Hotelbau 1830-1920, Baden 2005 (CS)
NEČAS Otakar, Terasové domy, Praha, SNTL 1976. (CS)
SEEGER Hermann, Bürohäuser. Der privaten Wirtschaft, Leipzig 1933. (DE)
HATJE Gerd (ed.), Knaurs Lexikon der modernen Architektur, München - Zürig 1963. (CS)
KOULA Jan Evangelista, Nová česká architektura a její vývoj v XX. století, Praha, Česká grafická unie 1940. (CS)
KIBIC Karel, Historické radnice, Praha, Tisková, ediční a propagační služba 1988. (CS)
ŠTAJNOCHR Vítězslav, Zámecké kuchyně v kontextu evropského vývoje, Praha, NPÚ 2017. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme B_A+U Bachelor's, 2. year of study, winter semester, 2 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer