• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: Optimalizace léčby užitím robotického 3D skeneru
Czech Title: Optimalizace léčby užitím robotického 3D skeneru
Language: cs
Original Abstract: Jedním z důležitých směrů pokroku ve zdravotnictví je snaha o optimalizaci léčebných procesů, jejímž cílem je snížení nákladů na léčení, snížení zátěže na pacienta, urychlení či zkvalitnění léčby. To vyžaduje úzkou mezioborovou spolupráci mezi technickými a lékařskými odborníky. Tento článek popisuje konstrukci a základní principy fungování robotického 3D skeneru, který je schopen ve speciálních případech nahradit magnetickou rezonanci za současného urychlení procesu pořízení snímku, zvýšení jeho rozlišení a výrazného snížení nákladů, a tím přispět k optimalizaci léčebného procesu. Návrh tohoto zařízení slouží současně jako ukázka možného směru, kterým se biomedicínské inženýrství může ubírat.
Czech abstract: Jedním z důležitých směrů pokroku ve zdravotnictví je snaha o optimalizaci léčebných procesů, jejímž cílem je snížení nákladů na léčení, snížení zátěže na pacienta, urychlení či zkvalitnění léčby. To vyžaduje úzkou mezioborovou spolupráci mezi technickými a lékařskými odborníky. Tento článek popisuje konstrukci a základní principy fungování robotického 3D skeneru, který je schopen ve speciálních případech nahradit magnetickou rezonanci za současného urychlení procesu pořízení snímku, zvýšení jeho rozlišení a výrazného snížení nákladů, a tím přispět k optimalizaci léčebného procesu. Návrh tohoto zařízení slouží současně jako ukázka možného směru, kterým se biomedicínské inženýrství může ubírat.