Publication detail

Současný stav výzkumu v oblasti jaderné energetiky na ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně

FORAL, Š. VARMUŽA, J. KATOVSKÝ, K.

Original Title

Současný stav výzkumu v oblasti jaderné energetiky na ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně

Czech Title

Současný stav výzkumu v oblasti jaderné energetiky na ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek popisuje současný stav jaderného výzkumu a jaderného vzdělávání na Ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně. Jsou zde ve stručnosti představeny projekty, na kterých se UEEN podílí a také spolupracující instituce. Dále je zde představen výzkum zvyšování tepelné vodivosti jaderného paliva UO2 jakožto jedno z témat, které je aktuálně řešeno v rámci doktorského studijního programu na UEEN v oblasti jaderné energetiky.

Czech abstract

Příspěvek popisuje současný stav jaderného výzkumu a jaderného vzdělávání na Ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně. Jsou zde ve stručnosti představeny projekty, na kterých se UEEN podílí a také spolupracující instituce. Dále je zde představen výzkum zvyšování tepelné vodivosti jaderného paliva UO2 jakožto jedno z témat, které je aktuálně řešeno v rámci doktorského studijního programu na UEEN v oblasti jaderné energetiky.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT98573,
 author="Štěpán {Foral} and Jan {Varmuža} and Karel {Katovský}",
 title="Současný stav výzkumu v oblasti jaderné energetiky na ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně",
 annote="Příspěvek popisuje současný stav jaderného výzkumu a jaderného vzdělávání na Ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně. Jsou zde ve stručnosti představeny projekty, na kterých se UEEN podílí a také spolupracující instituce. Dále je zde představen výzkum zvyšování tepelné vodivosti jaderného paliva UO2 jakožto jedno z témat, které je aktuálně řešeno v rámci doktorského studijního programu na UEEN v oblasti jaderné energetiky.",
 address="ČNS",
 booktitle="Jaderná energetika v pracích mladé generace – 2012,Sborník referátů ze semináře",
 chapter="98573",
 howpublished="print",
 institution="ČNS",
 year="2013",
 month="march",
 pages="62--66",
 publisher="ČNS",
 type="conference paper"
}