Publication detail

Membrány pro nízkoteplotní PEMFC palivové články

ŠUBARDA, J. NOVÁK, V. MUSIL, M. KUNOVJÁNEK, M.

Original Title

Membrány pro nízkoteplotní PEMFC palivové články

Czech Title

Membrány pro nízkoteplotní PEMFC palivové články

Language

cs

Original Abstract

V tomto článku jsou uvedeny základní informace o palivových článcích a principu jejich funkce. Navíc jsou uvedeny souhrnné informace o nízkoteploních palivových článcích s polymerní iontově vodivou membránou (PEMFC). Pozornost je zaměřena na membrány pro tento typ palivových článků. Také je popsána laboratorní příprava membrán na bázi PVA a jejich měření v palivovém článku ElectroChem. Komerčně vyráběné membrány byly porovnány s různými typy membrán na bázi PVA.

Czech abstract

V tomto článku jsou uvedeny základní informace o palivových článcích a principu jejich funkce. Navíc jsou uvedeny souhrnné informace o nízkoteploních palivových článcích s polymerní iontově vodivou membránou (PEMFC). Pozornost je zaměřena na membrány pro tento typ palivových článků. Také je popsána laboratorní příprava membrán na bázi PVA a jejich měření v palivovém článku ElectroChem. Komerčně vyráběné membrány byly porovnány s různými typy membrán na bázi PVA.

Documents

BibTex


@article{BUT98125,
 author="Jiří {Šubarda} and Vítězslav {Novák} and Michal {Musil} and Miroslav {Kunovjánek}",
 title="Membrány pro nízkoteplotní PEMFC palivové články",
 annote="V tomto článku jsou uvedeny základní informace o palivových článcích a principu jejich funkce. Navíc jsou uvedeny souhrnné informace o nízkoteploních palivových článcích s polymerní iontově vodivou membránou (PEMFC). Pozornost je zaměřena na membrány pro tento typ palivových článků. Také je popsána laboratorní příprava membrán na bázi PVA a jejich měření v palivovém článku ElectroChem. Komerčně vyráběné membrány byly porovnány s různými typy membrán na bázi PVA.",
 address="ČSZE",
 chapter="98125",
 institution="ČSZE",
 number="2",
 volume="63",
 year="2013",
 month="february",
 pages="95--97",
 publisher="ČSZE",
 type="journal article - other"
}