Publication detail

Lokální kvazigeoid na území města Brna, srovnání výsledků metody GNSS/nivelace a astronomických a tíhových měření

PUCHRIK, L. KURUC, M. MACHOTKA, R. VOLAŘÍK, T.

Original Title

Lokální kvazigeoid na území města Brna, srovnání výsledků metody GNSS/nivelace a astronomických a tíhových měření

Czech Title

Lokální kvazigeoid na území města Brna, srovnání výsledků metody GNSS/nivelace a astronomických a tíhových měření

Language

cs

Original Abstract

Družicové metody GNSS užívané k určování prostorových souřadnic bodů jsou dnes běžnou součástí každodenní zeměměřické praxe. Při určení prostorové polohy metodou GNSS však z měření dostáváme elipsoidické výšky vztažené k referenčnímu elipsoidu místo nadmořských výšek (normálních Moloděnského) např. v systému Balt po vyrovnání (Bpv). Pro přímý převod elipsoidické výšky na výšku nadmořskou je tedy nutné znát vzájemnou odlehlost referenčního elipsoidu (pro systém GPS elipsoidu WGS84) a kvazigeoidu (geoidu). Metod jak určit tvar kvazigeoidu existuje hned několik, liší se však nejen svou přesností, ale také tím, zda jsou schopné určit absolutní umístění kvazigeoidu nebo pouze jeho tvar. Tento článek se zabývá určením přesného tvaru lokálního kvazigeoidu na území města Brna použitím metody astronomické nivelace, tíhových měření a GNSS/nivelace a srovnáním dosažených výsledků.

Czech abstract

Družicové metody GNSS užívané k určování prostorových souřadnic bodů jsou dnes běžnou součástí každodenní zeměměřické praxe. Při určení prostorové polohy metodou GNSS však z měření dostáváme elipsoidické výšky vztažené k referenčnímu elipsoidu místo nadmořských výšek (normálních Moloděnského) např. v systému Balt po vyrovnání (Bpv). Pro přímý převod elipsoidické výšky na výšku nadmořskou je tedy nutné znát vzájemnou odlehlost referenčního elipsoidu (pro systém GPS elipsoidu WGS84) a kvazigeoidu (geoidu). Metod jak určit tvar kvazigeoidu existuje hned několik, liší se však nejen svou přesností, ale také tím, zda jsou schopné určit absolutní umístění kvazigeoidu nebo pouze jeho tvar. Tento článek se zabývá určením přesného tvaru lokálního kvazigeoidu na území města Brna použitím metody astronomické nivelace, tíhových měření a GNSS/nivelace a srovnáním dosažených výsledků.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT97422,
 author="Lukáš {Puchrik} and Michal {Kuruc} and Radovan {Machotka} and Tomáš {Volařík}",
 title="Lokální kvazigeoid na území města Brna, srovnání výsledků metody GNSS/nivelace a astronomických a tíhových měření",
 annote="Družicové metody GNSS užívané k určování prostorových souřadnic bodů jsou dnes běžnou součástí každodenní zeměměřické praxe. Při určení prostorové polohy metodou GNSS však z měření dostáváme elipsoidické výšky vztažené k referenčnímu elipsoidu místo nadmořských výšek (normálních Moloděnského) např. v systému Balt po vyrovnání (Bpv). Pro přímý převod elipsoidické výšky na výšku nadmořskou je tedy nutné znát vzájemnou odlehlost referenčního elipsoidu (pro systém GPS elipsoidu WGS84) a kvazigeoidu (geoidu). Metod jak určit tvar kvazigeoidu existuje hned několik, liší se však nejen svou přesností, ale také tím, zda jsou schopné určit absolutní umístění kvazigeoidu nebo pouze jeho tvar. Tento článek se zabývá určením přesného tvaru lokálního kvazigeoidu na území města Brna použitím metody astronomické nivelace, tíhových měření a GNSS/nivelace a srovnáním dosažených výsledků.",
 address="ECON publishing, s.r.o.",
 booktitle="Družicové metody v geodézii a katastru, Sborník referátů",
 chapter="97422",
 howpublished="print",
 institution="ECON publishing, s.r.o.",
 year="2013",
 month="january",
 pages="1--5",
 publisher="ECON publishing, s.r.o.",
 type="conference paper"
}