Publication detail

Competitive Intelligence. Základ pro strategické rozhodování podniku.

BARTES, F.

Original Title

Competitive Intelligence. Základ pro strategické rozhodování podniku.

Czech Title

Competitive Intelligence. Základ pro strategické rozhodování podniku.

Language

cs

Original Abstract

Základním východiskem autorova pojetí Competitive intelligence je skutečnost, že Competitive intelligence chápe jako systémovou aplikační disciplínu. Toto pojetí Competitite intelligence staví před analytiky nové možnosti. Autor zde navrhuje originální „Pracovní plán Competitive intelligence“. Použití tohoto pracovního plánu si vynucuje radikální změnu ve vytváření podmínek, které zabezpečují úspěšnou realizaci zpravodajské analýzy informace, kterou autor považuje za „královskou disciplínu“ Competitive intelligence. Takto chápané Competitive intelligence vytváří tzv. „předpověď o budoucnosti“.

Czech abstract

Základním východiskem autorova pojetí Competitive intelligence je skutečnost, že Competitive intelligence chápe jako systémovou aplikační disciplínu. Toto pojetí Competitite intelligence staví před analytiky nové možnosti. Autor zde navrhuje originální „Pracovní plán Competitive intelligence“. Použití tohoto pracovního plánu si vynucuje radikální změnu ve vytváření podmínek, které zabezpečují úspěšnou realizaci zpravodajské analýzy informace, kterou autor považuje za „královskou disciplínu“ Competitive intelligence. Takto chápané Competitive intelligence vytváří tzv. „předpověď o budoucnosti“.

Documents

BibTex


@book{BUT96535,
 author="František {Bartes}",
 title="Competitive Intelligence. Základ pro strategické rozhodování podniku.",
 annote="Základním východiskem autorova pojetí Competitive intelligence je skutečnost, že Competitive intelligence chápe jako systémovou aplikační disciplínu. Toto pojetí Competitite intelligence staví před analytiky nové možnosti. Autor zde navrhuje originální „Pracovní plán Competitive intelligence“. Použití tohoto pracovního plánu si vynucuje radikální změnu ve vytváření podmínek, které zabezpečují úspěšnou realizaci zpravodajské analýzy informace, kterou autor považuje za „královskou disciplínu“ Competitive intelligence. Takto chápané Competitive intelligence vytváří tzv. „předpověď o budoucnosti“.",
 address="KEY Publishing",
 chapter="96535",
 edition="monografie",
 howpublished="print",
 institution="KEY Publishing",
 year="2012",
 month="december",
 pages="9--317",
 publisher="KEY Publishing",
 type="book"
}