Publication detail

Návrh řešení výměníků Na-CO2 v mikromodulové koncepci.

FORAL, Š. MATAL, O.

Original Title

Návrh řešení výměníků Na-CO2 v mikromodulové koncepci.

Czech Title

Návrh řešení výměníků Na-CO2 v mikromodulové koncepci.

Language

cs

Original Abstract

Za výchozí koncept je považován výměník tepla se sodíkem na jedné straně (ohřívací médium) a s oxidem uhličitým na straně druhé (ohřívané médium). Jádrem příspěvku je porovnání jednotlivých výměníků za použití různých konstrukčních materiálů. Dále je provedena řada tepelných, hydraulických a pevnostních výpočtů základních variant řešení tepelných výměníků, kdy je sodík uvnitř trubek nebo v mezitrubkovém prostoru. Na závěr je uvedeno shrnutí dosažených poznatků a porovnání dosažené koncepce s již realizovanými projekty.

Czech abstract

Za výchozí koncept je považován výměník tepla se sodíkem na jedné straně (ohřívací médium) a s oxidem uhličitým na straně druhé (ohřívané médium). Jádrem příspěvku je porovnání jednotlivých výměníků za použití různých konstrukčních materiálů. Dále je provedena řada tepelných, hydraulických a pevnostních výpočtů základních variant řešení tepelných výměníků, kdy je sodík uvnitř trubek nebo v mezitrubkovém prostoru. Na závěr je uvedeno shrnutí dosažených poznatků a porovnání dosažené koncepce s již realizovanými projekty.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT92686,
 author="Štěpán {Foral} and Oldřich {Matal}",
 title="Návrh řešení výměníků Na-CO2 v mikromodulové koncepci.",
 annote="Za výchozí koncept je považován výměník tepla se sodíkem na jedné straně (ohřívací médium) a s oxidem uhličitým na straně druhé (ohřívané médium). Jádrem příspěvku je porovnání jednotlivých výměníků za použití různých konstrukčních materiálů. Dále je provedena řada tepelných, hydraulických a pevnostních výpočtů základních variant řešení tepelných výměníků, kdy je sodík uvnitř trubek nebo v mezitrubkovém prostoru. Na závěr je uvedeno shrnutí dosažených poznatků a porovnání dosažené koncepce s již realizovanými projekty.",
 address="Česká nukleární společnost, o.s. (ČSVTS)",
 booktitle="Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2009",
 chapter="92686",
 howpublished="print",
 institution="Česká nukleární společnost, o.s. (ČSVTS)",
 year="2009",
 month="december",
 pages="57--60",
 publisher="Česká nukleární společnost, o.s. (ČSVTS)",
 type="conference paper"
}