Publication detail

Experimentální a výpočtové modelování páteřního prvku s aplikovaným fixátorem Cervi-Lok

ŠLECHTOVÁ, M., KOČIŠ, J., FLORIAN, Z., NÁVRAT, T.

Original Title

Experimentální a výpočtové modelování páteřního prvku s aplikovaným fixátorem Cervi-Lok

Czech Title

Experimentální a výpočtové modelování páteřního prvku s aplikovaným fixátorem Cervi-Lok

Language

cs

Original Abstract

Práce se zabývá experimentálním a výpočtovým modelováním páteřního prvku aplikovaným fixátorem. Publikovaná experimentální studie je prováděna na 4 vzorcích krční páteře. Experimenty jsou prováděny na experimentálním stroji Zwick Z 020-TDN, aplikováno je kombinované namáhání tah+krut a tlak+krut. V závěru je provedeno hodnocení implantátů z heldiska aplikovaného namáhání.

Czech abstract

Práce se zabývá experimentálním a výpočtovým modelováním páteřního prvku aplikovaným fixátorem. Publikovaná experimentální studie je prováděna na 4 vzorcích krční páteře. Experimenty jsou prováděny na experimentálním stroji Zwick Z 020-TDN, aplikováno je kombinované namáhání tah+krut a tlak+krut. V závěru je provedeno hodnocení implantátů z heldiska aplikovaného namáhání.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT9199,
 author="Marcela {Šlechtová} and Ján {Kočiš} and Zdeněk {Florian} and Tomáš {Návrat}",
 title="Experimentální a výpočtové modelování páteřního prvku s aplikovaným fixátorem Cervi-Lok",
 annote="Práce se zabývá experimentálním a výpočtovým modelováním páteřního prvku aplikovaným fixátorem. Publikovaná experimentální studie je prováděna na 4 vzorcích krční páteře. Experimenty jsou prováděny na experimentálním stroji Zwick Z 020-TDN, aplikováno je kombinované namáhání tah+krut a tlak+krut. V závěru je provedeno hodnocení implantátů z heldiska aplikovaného namáhání.",
 address="Ústav mechaniky Těles FSI VUT v Brně",
 booktitle="Experimental Stress Analysis 2003",
 chapter="9199",
 institution="Ústav mechaniky Těles FSI VUT v Brně",
 year="2003",
 month="june",
 pages="97",
 publisher="Ústav mechaniky Těles FSI VUT v Brně",
 type="conference paper"
}