Publication detail

Stokový výměník a jeho využití pro tepelná čerpadla

HORÁK, P. POČINKOVÁ, M. BARTONÍK, A.

Original Title

Stokový výměník a jeho využití pro tepelná čerpadla

Czech Title

Stokový výměník a jeho využití pro tepelná čerpadla

Language

cs

Original Abstract

Odpadní voda je zdrojem tepelné energie, jejíž potenciál je dnes téměř nevyužíván. Stokové sítě se vyznačují téměř konstantní teplotou v průběhu celého roku, u velkých aglomerací mají rovněž konstantní průtok. Tato skutečnost vybízí k užití stokových výměníků tepla, pro získávání tepelné energie ze splaškových vod. Výměníky ve spojení s tepelnými čerpadly nabízí možnosti využití vyrobené energie v oblasti vytápění budov či ohřevu teplé vody. Článek popisuje experiment, jehož výstupem je vyrobený stokový výměník, jenž byl verifikován ve skutečném provozu.

Czech abstract

Odpadní voda je zdrojem tepelné energie, jejíž potenciál je dnes téměř nevyužíván. Stokové sítě se vyznačují téměř konstantní teplotou v průběhu celého roku, u velkých aglomerací mají rovněž konstantní průtok. Tato skutečnost vybízí k užití stokových výměníků tepla, pro získávání tepelné energie ze splaškových vod. Výměníky ve spojení s tepelnými čerpadly nabízí možnosti využití vyrobené energie v oblasti vytápění budov či ohřevu teplé vody. Článek popisuje experiment, jehož výstupem je vyrobený stokový výměník, jenž byl verifikován ve skutečném provozu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT91911,
 author="Petr {Horák} and Marcela {Počinková} and Adam {Bartoník}",
 title="Stokový výměník a jeho využití pro tepelná čerpadla",
 annote="Odpadní voda je zdrojem tepelné energie, jejíž potenciál je dnes téměř nevyužíván. Stokové sítě se vyznačují téměř konstantní teplotou v průběhu celého roku, u velkých aglomerací mají rovněž konstantní průtok. Tato skutečnost vybízí k užití stokových výměníků tepla, pro získávání tepelné energie ze splaškových vod. Výměníky ve spojení s tepelnými čerpadly nabízí možnosti využití vyrobené energie v oblasti vytápění budov či ohřevu teplé vody. Článek popisuje experiment, jehož výstupem je vyrobený stokový výměník, jenž byl verifikován ve skutečném provozu.",
 address="Společnost pro techniku prostředí",
 booktitle="Alternativní zdroje energie 2012, sborník přednášek konference",
 chapter="91911",
 howpublished="print",
 institution="Společnost pro techniku prostředí",
 year="2012",
 month="july",
 pages="229--233",
 publisher="Společnost pro techniku prostředí",
 type="conference paper"
}