Publication detail

Modely kvazigeoidu pro malá území

MACHOTKA, R. KURUC, M.

Original Title

Modely kvazigeoidu pro malá území

Czech Title

Modely kvazigeoidu pro malá území

Language

cs

Original Abstract

Článek pojednává o třech metodách tvorby lokálního kvazigeoidu. Jedná se o metodu gravimetrickou, metodu GNSS/nivelace a především metodu astrogeodetickou. Tyto metody jsou porovnány na území města Brna pokrytém experimentální sítí AGNES.

Czech abstract

Článek pojednává o třech metodách tvorby lokálního kvazigeoidu. Jedná se o metodu gravimetrickou, metodu GNSS/nivelace a především metodu astrogeodetickou. Tyto metody jsou porovnány na území města Brna pokrytém experimentální sítí AGNES.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT89334,
 author="Radovan {Machotka} and Michal {Kuruc}",
 title="Modely kvazigeoidu pro malá území",
 annote="Článek pojednává o třech metodách tvorby lokálního kvazigeoidu. Jedná se o metodu gravimetrickou, metodu GNSS/nivelace a především metodu astrogeodetickou. Tyto metody jsou porovnány na území města Brna pokrytém experimentální sítí AGNES.",
 address="ECON publishing, s.r.o.",
 booktitle="Družicové metody v geodézii a katastru, Sborník referátů",
 chapter="89334",
 howpublished="print",
 institution="ECON publishing, s.r.o.",
 year="2012",
 month="february",
 pages="63--68",
 publisher="ECON publishing, s.r.o.",
 type="conference paper"
}