Publication detail

Využití snímků CT a mikro CT při výpočtovém modelování.

MARCIÁN, P. BORÁK, L. KONEČNÝ, O. FLORIAN, Z.

Original Title

Využití snímků CT a mikro CT při výpočtovém modelování.

Czech Title

Využití snímků CT a mikro CT při výpočtovém modelování.

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá problematikou zpracování snímků z kalsického CT zařízení a snímků pořízených na mikroCT zařízení. Významnou úlohu hrají tyto data především při tvorbě výpočtových modelů v biomechanice při tvorbě výpočtových modelů.

Czech abstract

Článek se zabývá problematikou zpracování snímků z kalsického CT zařízení a snímků pořízených na mikroCT zařízení. Významnou úlohu hrají tyto data především při tvorbě výpočtových modelů v biomechanice při tvorbě výpočtových modelů.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT88379,
 author="Petr {Marcián} and Libor {Borák} and Ondřej {Konečný} and Zdeněk {Florian}",
 title="Využití snímků CT a mikro CT při výpočtovém modelování.",
 annote="Článek se zabývá problematikou zpracování snímků z kalsického CT zařízení a snímků pořízených na mikroCT zařízení. Významnou úlohu hrají tyto data především při tvorbě výpočtových modelů v biomechanice při tvorbě výpočtových modelů.",
 address="Západočeská univerzita v Plzni",
 booktitle="Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2011",
 chapter="88379",
 howpublished="print",
 institution="Západočeská univerzita v Plzni",
 year="2011",
 month="november",
 pages="57--60",
 publisher="Západočeská univerzita v Plzni",
 type="conference paper"
}