Publication detail

Strategie konkurenčních střetů

BARTES, F.

Original Title

Strategie konkurenčních střetů

Czech Title

Strategie konkurenčních střetů

Language

cs

Original Abstract

Tato publikace seznamuje čtenáře s tradičními i moderními přístupy k vedení konkurenčního boje firmy. Schopnost TOP managementu firmy vytvořit pružnou konkurenční strategii a dokázat ji vhodnými taktickými postupy realizovat je jedním z klíčových předpokladů, aby podnik v náročném tržním prostředí přežil a pak mohl usilovat o prosperitu. Za základní východisko chápání této problematiky byl vzat předpoklad, že úspěšně podnikat na nasyceném a náročném trhu, kde je tvrdá a ostrá konkurence, znamená připravit tuto konkurenci o část jejího zisku nebo jejího podílu na trhu, tedy, že obchod je velká válka. Publikace je strukturována do desíti kapitol (mimo úvod a závěr). V první kapitole autor vymezuje pojem ofenzivního pojetí konkurenčního střetu firmy jako uchopení tzv. strategické iniciativy, tzn., že firma je schopna ovlivňovat (ex ante) vývoj tržního prostředí podle svých představ a záměrů za účelem dosažení svých strategických cílů. V praxi to znamená, že firma je schopna účinně uplatnit základní bojové filosofie, a to filosofi síly, filosofii pružnosti, filosofii lsti a filosofii čistých rukou. Kapitola druhá rozpracovává jednotlivé zákonitosti vedení střetu do prakticky orientovaných zásad. Autor uvádí jako příklad důsledné aplikace zákonitostí úspěšného vedení boje do podnikatelské praxe, Samurajské principy podnikatelské strategie. Všechny zákonitosti jsou v samurajských principech obsaženy. Ve třetí kapitole autor zaměřuje svoji pozornost na výklad o prvořadě důležité oblasti tvorby a využívání účelově založeného informačního systému pro podporu a realizaci konkurenční strategie Spefisu (Specifického informačního systému firmy). Dále jsou definovány základní úkoly Spefisu, a to: a)Včas odhalit klíčové problémy firmy. b)Informačně zabezpečit možné způsoby řešení těchto problémů. Čtvrtá kapitola následně shrnuje některé praktiky konkurenčního boje i možnosti a předpoklady jejich uplatnění včetně nároků na pracovníky Specifického informačního systému firmy.

Czech abstract

Tato publikace seznamuje čtenáře s tradičními i moderními přístupy k vedení konkurenčního boje firmy. Schopnost TOP managementu firmy vytvořit pružnou konkurenční strategii a dokázat ji vhodnými taktickými postupy realizovat je jedním z klíčových předpokladů, aby podnik v náročném tržním prostředí přežil a pak mohl usilovat o prosperitu. Za základní východisko chápání této problematiky byl vzat předpoklad, že úspěšně podnikat na nasyceném a náročném trhu, kde je tvrdá a ostrá konkurence, znamená připravit tuto konkurenci o část jejího zisku nebo jejího podílu na trhu, tedy, že obchod je velká válka. Publikace je strukturována do desíti kapitol (mimo úvod a závěr). V první kapitole autor vymezuje pojem ofenzivního pojetí konkurenčního střetu firmy jako uchopení tzv. strategické iniciativy, tzn., že firma je schopna ovlivňovat (ex ante) vývoj tržního prostředí podle svých představ a záměrů za účelem dosažení svých strategických cílů. V praxi to znamená, že firma je schopna účinně uplatnit základní bojové filosofie, a to filosofi síly, filosofii pružnosti, filosofii lsti a filosofii čistých rukou. Kapitola druhá rozpracovává jednotlivé zákonitosti vedení střetu do prakticky orientovaných zásad. Autor uvádí jako příklad důsledné aplikace zákonitostí úspěšného vedení boje do podnikatelské praxe, Samurajské principy podnikatelské strategie. Všechny zákonitosti jsou v samurajských principech obsaženy. Ve třetí kapitole autor zaměřuje svoji pozornost na výklad o prvořadě důležité oblasti tvorby a využívání účelově založeného informačního systému pro podporu a realizaci konkurenční strategie Spefisu (Specifického informačního systému firmy). Dále jsou definovány základní úkoly Spefisu, a to: a)Včas odhalit klíčové problémy firmy. b)Informačně zabezpečit možné způsoby řešení těchto problémů. Čtvrtá kapitola následně shrnuje některé praktiky konkurenčního boje i možnosti a předpoklady jejich uplatnění včetně nároků na pracovníky Specifického informačního systému firmy.

Documents

BibTex


@book{BUT76185,
 author="František {Bartes}",
 title="Strategie konkurenčních střetů",
 annote="Tato publikace seznamuje čtenáře s tradičními i moderními přístupy k vedení konkurenčního boje firmy. Schopnost TOP managementu firmy vytvořit pružnou konkurenční strategii a dokázat ji vhodnými taktickými postupy realizovat je jedním z klíčových předpokladů, aby podnik v náročném tržním prostředí přežil a pak mohl usilovat o prosperitu. 
Za základní východisko chápání této problematiky byl vzat předpoklad, že úspěšně podnikat na nasyceném a náročném trhu, kde je tvrdá a ostrá konkurence, znamená připravit tuto konkurenci o část jejího zisku nebo jejího podílu na trhu, tedy, že obchod je velká válka.
Publikace je strukturována do desíti kapitol (mimo úvod a závěr). V první kapitole autor vymezuje pojem ofenzivního pojetí konkurenčního střetu firmy jako uchopení tzv. strategické iniciativy, tzn., že firma je schopna ovlivňovat (ex ante) vývoj tržního prostředí podle svých představ a záměrů za účelem dosažení svých strategických cílů. V praxi to znamená, že firma je schopna účinně uplatnit základní bojové filosofie, a to filosofi síly, filosofii pružnosti, filosofii lsti a filosofii čistých rukou. 
Kapitola druhá rozpracovává jednotlivé zákonitosti vedení střetu do prakticky orientovaných zásad.
Autor uvádí jako příklad důsledné aplikace zákonitostí úspěšného vedení boje do podnikatelské praxe, Samurajské principy podnikatelské strategie. Všechny zákonitosti jsou v samurajských principech obsaženy.
Ve třetí kapitole autor zaměřuje svoji pozornost na výklad o prvořadě důležité oblasti tvorby a využívání účelově založeného informačního systému pro podporu a realizaci konkurenční strategie Spefisu (Specifického informačního systému firmy). Dále jsou definovány základní úkoly Spefisu, a to:
a)Včas odhalit klíčové problémy firmy.
b)Informačně zabezpečit možné způsoby řešení těchto problémů.
Čtvrtá kapitola následně shrnuje některé praktiky konkurenčního boje i možnosti a předpoklady jejich uplatnění včetně nároků na pracovníky Specifického informačního systému firmy.",
 address="KEY Publishing",
 chapter="76185",
 edition="Monografie",
 howpublished="print",
 institution="KEY Publishing",
 year="2011",
 month="july",
 pages="1--171",
 publisher="KEY Publishing",
 type="book"
}