Publication detail

Nákupní chování zákazníků – základ aktualizace metodiky oceňování majetku reálnou hodnotou

PERNICA, M. BAŠTINEC, J.

Original Title

Nákupní chování zákazníků – základ aktualizace metodiky oceňování majetku reálnou hodnotou

Czech Title

Nákupní chování zákazníků – základ aktualizace metodiky oceňování majetku reálnou hodnotou

Language

cs

Original Abstract

Oceňování majetku v českém povinně vedeném finančním účetnictví se opírá o princip historických cen, který neumožňuje vyjádřit aktuální hodnotu majetku. Článek popisuje výzkum prováděný za účelem aktualizace metodiky oceňování majetku reálnou hodnotou. Cílem výzkumu bylo získat od organizací informace týkající se jejich dlouhodobého hmotného majetku movitého odpisovaného - firemní flotily osobních automobilů a hodnocení významu kritérií, které ovlivňují jejich rozhodování při pořizování tohoto majetku. Dotazník byl rozdělen do dvou částí. První část tvořily informace o respondentech. Druhá část byla orientována na kritéria - spotřeba PHM, výkon, točivý moment, dosažitelná rychlost, zrychlení automobilu, ekologická zátěž, aktivní a pasivní bezpečnost, provozní spolehlivost vozu, délka záruky a značka. Respondenti přisoudili kritériím váhu na hodnotící stupnici. Výsledky u dvou kritérií měly rostoucí charakter, tj. četnosti odpovědí byly rostoucí funkcí. Jednalo se o kritérium aktivní bezpečnosti a provozní spolehlivosti. Tyto dva soubory se vymykaly a byly vyloučeny. Autoři se zabývali zbývajícími devíti soubory. Vypočítaná hodnota statistiky je menší než kritická hodnota testu na hladině významnosti jednoho procenta, a tak je možné tvrdit, že všechny distribuční funkce se sobě rovnají, neboli že sady odpovědí můžeme pokládat za výběr z téhož základního souboru. Provedením stejného typu testu na jednotlivé sady je možné se přesvědčit, že mezi respondenty není podstatný rozdíl v odpovědích, tj. nezáleží na velikosti soukromé firmy ani na tom, zda se jedná o veřejnou organizaci.

Czech abstract

Oceňování majetku v českém povinně vedeném finančním účetnictví se opírá o princip historických cen, který neumožňuje vyjádřit aktuální hodnotu majetku. Článek popisuje výzkum prováděný za účelem aktualizace metodiky oceňování majetku reálnou hodnotou. Cílem výzkumu bylo získat od organizací informace týkající se jejich dlouhodobého hmotného majetku movitého odpisovaného - firemní flotily osobních automobilů a hodnocení významu kritérií, které ovlivňují jejich rozhodování při pořizování tohoto majetku. Dotazník byl rozdělen do dvou částí. První část tvořily informace o respondentech. Druhá část byla orientována na kritéria - spotřeba PHM, výkon, točivý moment, dosažitelná rychlost, zrychlení automobilu, ekologická zátěž, aktivní a pasivní bezpečnost, provozní spolehlivost vozu, délka záruky a značka. Respondenti přisoudili kritériím váhu na hodnotící stupnici. Výsledky u dvou kritérií měly rostoucí charakter, tj. četnosti odpovědí byly rostoucí funkcí. Jednalo se o kritérium aktivní bezpečnosti a provozní spolehlivosti. Tyto dva soubory se vymykaly a byly vyloučeny. Autoři se zabývali zbývajícími devíti soubory. Vypočítaná hodnota statistiky je menší než kritická hodnota testu na hladině významnosti jednoho procenta, a tak je možné tvrdit, že všechny distribuční funkce se sobě rovnají, neboli že sady odpovědí můžeme pokládat za výběr z téhož základního souboru. Provedením stejného typu testu na jednotlivé sady je možné se přesvědčit, že mezi respondenty není podstatný rozdíl v odpovědích, tj. nezáleží na velikosti soukromé firmy ani na tom, zda se jedná o veřejnou organizaci.

Documents

BibTex


@article{BUT75298,
 author="Martin {Pernica} and Jaromír {Baštinec}",
 title="Nákupní chování zákazníků – základ aktualizace metodiky oceňování majetku reálnou hodnotou",
 annote="Oceňování majetku v českém povinně vedeném finančním účetnictví se opírá o princip historických cen, který neumožňuje vyjádřit aktuální hodnotu majetku. Článek popisuje výzkum prováděný za účelem aktualizace metodiky oceňování majetku reálnou hodnotou. Cílem výzkumu bylo získat od organizací informace týkající se jejich dlouhodobého hmotného majetku movitého odpisovaného - firemní flotily osobních automobilů a hodnocení významu kritérií, které ovlivňují jejich rozhodování při pořizování tohoto majetku. Dotazník byl rozdělen do dvou částí. První část tvořily informace o respondentech. Druhá část byla orientována na kritéria - spotřeba PHM, výkon, točivý moment, dosažitelná rychlost, zrychlení automobilu, ekologická zátěž, aktivní a pasivní bezpečnost, provozní spolehlivost vozu, délka záruky a značka. Respondenti přisoudili kritériím váhu na hodnotící stupnici. Výsledky u dvou kritérií měly rostoucí charakter, tj. četnosti odpovědí byly rostoucí funkcí. Jednalo se o kritérium aktivní bezpečnosti a provozní spolehlivosti. Tyto dva soubory se vymykaly a byly vyloučeny. Autoři se zabývali zbývajícími devíti soubory. Vypočítaná hodnota statistiky je menší než kritická hodnota testu na hladině významnosti jednoho procenta, a tak je možné tvrdit, že všechny distribuční funkce se sobě rovnají, neboli že sady odpovědí můžeme pokládat za výběr z téhož základního souboru. Provedením stejného typu testu na jednotlivé sady je možné se přesvědčit, že mezi respondenty není podstatný rozdíl v odpovědích, tj. nezáleží na velikosti soukromé firmy ani na tom, zda se jedná o veřejnou organizaci.",
 address="Cerm",
 chapter="75298",
 institution="Cerm",
 number="10",
 volume="2012",
 year="2012",
 month="december",
 pages="83--89",
 publisher="Cerm",
 type="journal article - other"
}