Publication detail

Měření vlastností katalyzátoru na bázi MnOx metodou křemenných mikrovah

ŠUBARDA, J. NOVÁK, V. PLÉHA, D.

Original Title

Měření vlastností katalyzátoru na bázi MnOx metodou křemenných mikrovah

Czech Title

Měření vlastností katalyzátoru na bázi MnOx metodou křemenných mikrovah

Language

cs

Original Abstract

V tomto článku je popsáno zjišťování vlastností katalyzátoru na bázi MnOx, který je určen pro kladnou elektrodu palivových článků. Tento katalyzátor má nestabilní vlastnosti. Stabilita tohoto katalyzátoru je pravděpodobně způsobena pronikáním vody do struktury katalyzátoru, což pravděpodobně vede k jeho postupné destabilizaci. Zjišťování vlastností tohoto katalyzátoru bylo provedeno užitím elektrochemické metody křemenných mikrovah.

Czech abstract

V tomto článku je popsáno zjišťování vlastností katalyzátoru na bázi MnOx, který je určen pro kladnou elektrodu palivových článků. Tento katalyzátor má nestabilní vlastnosti. Stabilita tohoto katalyzátoru je pravděpodobně způsobena pronikáním vody do struktury katalyzátoru, což pravděpodobně vede k jeho postupné destabilizaci. Zjišťování vlastností tohoto katalyzátoru bylo provedeno užitím elektrochemické metody křemenných mikrovah.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT74431,
 author="Jiří {Šubarda} and Vítězslav {Novák} and David {Pléha}",
 title="Měření vlastností katalyzátoru na bázi MnOx metodou křemenných mikrovah",
 annote="V tomto článku je popsáno zjišťování vlastností katalyzátoru na bázi MnOx, který je určen pro kladnou elektrodu palivových článků. Tento katalyzátor má nestabilní vlastnosti. Stabilita tohoto katalyzátoru je pravděpodobně způsobena pronikáním vody do struktury katalyzátoru, což pravděpodobně vede k jeho postupné destabilizaci. Zjišťování vlastností tohoto katalyzátoru bylo provedeno užitím elektrochemické metody křemenných mikrovah.",
 address="Západočeská univerzita v Plzni",
 booktitle="Elektrotechnika a informatika 2011",
 chapter="74431",
 howpublished="print",
 institution="Západočeská univerzita v Plzni",
 year="2011",
 month="november",
 pages="139--142",
 publisher="Západočeská univerzita v Plzni",
 type="conference paper"
}