Publication detail

STUDIUM VLASTNOSTÍ KATALYZÁTORU NA BÁZI MnOx METODOU EQCM

ŠUBARDA, J. NOVÁK, V. PLÉHA, D.

Original Title

STUDIUM VLASTNOSTÍ KATALYZÁTORU NA BÁZI MnOx METODOU EQCM

Czech Title

STUDIUM VLASTNOSTÍ KATALYZÁTORU NA BÁZI MnOx METODOU EQCM

Language

cs

Original Abstract

Palivové články musí fungovat a být využívány k účelům k nimž byly navrženy, za dosažení jejich požadovaných vlastností. K dosažení těchto požadavků je tedy zapotřebí užít vhodný katalyzátor o specifických vlastnostech a zajistit jeho vhodné vpravení do článku. V této práci se konkrétně bude pojednávat o zjišťování vlastností katalyzátorů nanášených v podobě inkoustů získaných z práškových hmot, jako katalyzátor bude na použité elektrody nanášen MnOx. Zjišťování vlastností katalyzátoru bude prováděno pomocí metody EQCM (Electrochemical Quartz Crystal Microbalance).

Czech abstract

Palivové články musí fungovat a být využívány k účelům k nimž byly navrženy, za dosažení jejich požadovaných vlastností. K dosažení těchto požadavků je tedy zapotřebí užít vhodný katalyzátor o specifických vlastnostech a zajistit jeho vhodné vpravení do článku. V této práci se konkrétně bude pojednávat o zjišťování vlastností katalyzátorů nanášených v podobě inkoustů získaných z práškových hmot, jako katalyzátor bude na použité elektrody nanášen MnOx. Zjišťování vlastností katalyzátoru bude prováděno pomocí metody EQCM (Electrochemical Quartz Crystal Microbalance).

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT73986,
 author="Jiří {Šubarda} and Vítězslav {Novák} and David {Pléha}",
 title="STUDIUM VLASTNOSTÍ KATALYZÁTORU NA BÁZI MnOx METODOU EQCM",
 annote="Palivové články musí fungovat a být využívány k účelům k nimž byly navrženy, za
dosažení jejich požadovaných vlastností. K dosažení těchto požadavků je tedy zapotřebí
užít vhodný katalyzátor o specifických vlastnostech a zajistit jeho vhodné vpravení do
článku. V této práci se konkrétně bude pojednávat o zjišťování vlastností katalyzátorů
nanášených v podobě inkoustů získaných z práškových hmot, jako katalyzátor bude na
použité elektrody nanášen MnOx. Zjišťování vlastností katalyzátoru bude prováděno
pomocí metody EQCM (Electrochemical Quartz Crystal Microbalance).",
 address="Tribun EU s.r.o.",
 booktitle="32. Nekonvenční zdroje elektrické energie",
 chapter="73986",
 edition="první",
 howpublished="print",
 institution="Tribun EU s.r.o.",
 year="2011",
 month="september",
 pages="75--78",
 publisher="Tribun EU s.r.o.",
 type="conference paper"
}