Publication detail

Srovnávací analýza šroubů Socon CS a Socon v ošetření osteoporotických zlomenin torakolumbální páteře - biomechanická studie

JANŮ, I. KOČIŠ, J. NÁVRAT, T. FLORIAN, Z. WENDSCHE, P.

Original Title

Srovnávací analýza šroubů Socon CS a Socon v ošetření osteoporotických zlomenin torakolumbální páteře - biomechanická studie

Czech Title

Srovnávací analýza šroubů Socon CS a Socon v ošetření osteoporotických zlomenin torakolumbální páteře - biomechanická studie

Language

cs

Original Abstract

Cílem bylo testovat hypotézu, zda má použití augmentovaných šroubů Socon CS nebo šroubů Socon vliv na pevnost spojení kost - šroub. Problém byl řešen experimentálním modelováním na kadaverózních obratlích s využitím standardního zkušebního stroje. Hodnotili jsme také vztah mezi kostní denzitou změřených obratlů a velikostí síly potřebné k uvolnění šroubů. Statistické zpracování naměřených dat potvrzuje, že u šroubů Socon CS dochází k porušení ukotvení při signifikantně vyšší hodnotě síly než u šroubů Socon. Lze tedy konstatovat, že efekt byl prokázán - v souladu s mechanickou podstatou zvýšení pevnosti ukotvení kanylovaných šroubů přídavným materiálem, který vyplní chybějící kostní hmotu.

Czech abstract

Cílem bylo testovat hypotézu, zda má použití augmentovaných šroubů Socon CS nebo šroubů Socon vliv na pevnost spojení kost - šroub. Problém byl řešen experimentálním modelováním na kadaverózních obratlích s využitím standardního zkušebního stroje. Hodnotili jsme také vztah mezi kostní denzitou změřených obratlů a velikostí síly potřebné k uvolnění šroubů. Statistické zpracování naměřených dat potvrzuje, že u šroubů Socon CS dochází k porušení ukotvení při signifikantně vyšší hodnotě síly než u šroubů Socon. Lze tedy konstatovat, že efekt byl prokázán - v souladu s mechanickou podstatou zvýšení pevnosti ukotvení kanylovaných šroubů přídavným materiálem, který vyplní chybějící kostní hmotu.

Documents

BibTex


@article{BUT73525,
 author="Iva {Janů} and Ján {Kočiš} and Tomáš {Návrat} and Zdeněk {Florian} and Peter {Wendsche}",
 title="Srovnávací analýza šroubů Socon CS a Socon v ošetření osteoporotických zlomenin torakolumbální páteře - biomechanická studie",
 annote="Cílem bylo testovat hypotézu, zda má použití augmentovaných šroubů Socon CS nebo šroubů Socon vliv na pevnost spojení kost - šroub. Problém byl řešen experimentálním modelováním na kadaverózních obratlích s využitím standardního zkušebního stroje. Hodnotili jsme také vztah mezi kostní denzitou změřených obratlů a velikostí síly potřebné k uvolnění šroubů. Statistické zpracování naměřených dat potvrzuje, že u šroubů Socon CS dochází k porušení ukotvení při signifikantně vyšší hodnotě síly než u šroubů Socon. Lze tedy konstatovat, že efekt byl prokázán - v souladu s mechanickou podstatou zvýšení pevnosti ukotvení kanylovaných šroubů přídavným materiálem, který vyplní chybějící kostní hmotu.",
 address="Česká společnost pro ortopedii a traumatologii",
 chapter="73525",
 institution="Česká společnost pro ortopedii a traumatologii",
 journal="Acta Chirurgie Orthopaedicae et Traumatologie Čechoslovaca",
 number="4",
 volume="78",
 year="2011",
 month="august",
 pages="334--338",
 publisher="Česká společnost pro ortopedii a traumatologii",
 type="journal article - other"
}