Publication detail

Vliv rychlosti zatěžování na tranzitní lomové chování reaktorové Cr-Ni-Mo-V oceli

VÁLKA, L. HOLZMANN, M. MAN, J.

Original Title

Vliv rychlosti zatěžování na tranzitní lomové chování reaktorové Cr-Ni-Mo-V oceli

Czech Title

Vliv rychlosti zatěžování na tranzitní lomové chování reaktorové Cr-Ni-Mo-V oceli

Language

cs

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT72722,
 author="Libor {Válka} and Miloslav {Holzmann} and Jiří {Man}",
 title="Vliv rychlosti zatěžování na tranzitní lomové chování reaktorové Cr-Ni-Mo-V oceli",
 address="TU Košice",
 booktitle="Materiál v inženýrské praxi 94",
 chapter="72722",
 institution="TU Košice",
 year="1994",
 month="january",
 pages="35--44",
 publisher="TU Košice",
 type="conference paper"
}