Publication detail

Katalyzátory pro palivové články na bázi MnOx

NOVÁK, V.

Original Title

Katalyzátory pro palivové články na bázi MnOx

Czech Title

Katalyzátory pro palivové články na bázi MnOx

Language

cs

Original Abstract

Tato práce se zabývá studiem vlastností oxidu manganičitého jako katalyzátoru pro kladnou elektrodu palivových článků. Chemickou cestou, reakcí manganistanu draselného s uhlíkovými sazemi Chezacarb A, bylo připraveno několik vzorků katalyzátorů, které se lišily použitým dopantem. Jejich vlastnosti byly klasifikovány pomocí metody cyklické voltametrie a srovnány s publikovanými vlastnostmi katalyzátorů na bázi stříbra a platiny. Vybrané vzorky, které vykazovaly nejstabilnější vlastnosti, byly sledovány hydrodynamickou metodou rotační diskové elektrody. Metodou EQCM byly sledovány hmotnostní změny oxidu manganičitého v průběhu měření cyklické voltametrie. Porovnáním změn hmotnosti a náboje, lze odhadovat jaké elektrochemické reakce při daném potenciálu probíhají. Z důvodu snadné reprodukovatelnosti byly zatím touto metodou sledovány vlastnosti oxidu manganičitého, který byl na měřicí krystal nanášen elektrolyticky.

Czech abstract

Tato práce se zabývá studiem vlastností oxidu manganičitého jako katalyzátoru pro kladnou elektrodu palivových článků. Chemickou cestou, reakcí manganistanu draselného s uhlíkovými sazemi Chezacarb A, bylo připraveno několik vzorků katalyzátorů, které se lišily použitým dopantem. Jejich vlastnosti byly klasifikovány pomocí metody cyklické voltametrie a srovnány s publikovanými vlastnostmi katalyzátorů na bázi stříbra a platiny. Vybrané vzorky, které vykazovaly nejstabilnější vlastnosti, byly sledovány hydrodynamickou metodou rotační diskové elektrody. Metodou EQCM byly sledovány hmotnostní změny oxidu manganičitého v průběhu měření cyklické voltametrie. Porovnáním změn hmotnosti a náboje, lze odhadovat jaké elektrochemické reakce při daném potenciálu probíhají. Z důvodu snadné reprodukovatelnosti byly zatím touto metodou sledovány vlastnosti oxidu manganičitého, který byl na měřicí krystal nanášen elektrolyticky.

Documents

BibTex


@misc{BUT68356,
  author="Vítězslav {Novák}",
  title="Katalyzátory pro palivové články na bázi MnOx",
  annote="Tato práce se zabývá studiem vlastností oxidu manganičitého jako katalyzátoru pro kladnou elektrodu palivových článků. Chemickou cestou, reakcí manganistanu draselného s uhlíkovými sazemi Chezacarb A, bylo připraveno několik vzorků katalyzátorů, které se lišily použitým dopantem. Jejich vlastnosti byly klasifikovány pomocí metody cyklické voltametrie a srovnány s publikovanými vlastnostmi katalyzátorů na bázi stříbra a platiny.
Vybrané vzorky, které vykazovaly nejstabilnější vlastnosti, byly sledovány hydrodynamickou metodou rotační diskové elektrody.
Metodou EQCM byly sledovány hmotnostní změny oxidu manganičitého v průběhu měření cyklické voltametrie. Porovnáním změn hmotnosti a náboje, lze odhadovat jaké elektrochemické reakce při daném potenciálu probíhají. Z důvodu snadné reprodukovatelnosti byly zatím touto metodou sledovány vlastnosti oxidu manganičitého, který byl na měřicí krystal nanášen elektrolyticky.",
  chapter="68356",
  year="2009",
  month="february",
  pages="1--72",
  type="habilitation thesis"
}