Publication detail

Výzkum pokročilých elektrodových materiálů

NOVÁK, V.

Original Title

Výzkum pokročilých elektrodových materiálů

Czech Title

Výzkum pokročilých elektrodových materiálů

Language

cs

Original Abstract

Tato práce se zabývá studiem pokročilých elektrodových materiálů pro moderní zdroje proudu, především pak pro palivové články. Jedná se o katalytické materiály připravované chemickou cestou reakcí manganistanu draselného s uhlíkem o velmi vysoké vodivosti a měrném povrchu. Tímto způsobem je možné získat katalyzátor schopný pracovat i jako interkalační elektroda sekundárního článku.

Czech abstract

Tato práce se zabývá studiem pokročilých elektrodových materiálů pro moderní zdroje proudu, především pak pro palivové články. Jedná se o katalytické materiály připravované chemickou cestou reakcí manganistanu draselného s uhlíkem o velmi vysoké vodivosti a měrném povrchu. Tímto způsobem je možné získat katalyzátor schopný pracovat i jako interkalační elektroda sekundárního článku.

Documents

BibTex


@misc{BUT60135,
 author="Vítězslav {Novák}",
 title="Výzkum pokročilých elektrodových materiálů",
 annote="Tato práce se zabývá studiem pokročilých elektrodových materiálů pro moderní zdroje proudu, především pak pro palivové články. Jedná se o katalytické materiály připravované chemickou cestou reakcí manganistanu draselného s uhlíkem o velmi vysoké vodivosti a měrném povrchu. Tímto způsobem je možné získat katalyzátor schopný pracovat i jako interkalační elektroda sekundárního článku.",
 address="Vutium",
 booktitle="Výzkum pokročilých elektrodových materiálů",
 chapter="60135",
 edition="Edice PhD Thesis, sv. 119",
 institution="Vutium",
 year="2002",
 month="march",
 publisher="Vutium",
 type="abstract"
}