Publication detail

ANALÝZA REÁLNÝCH VÝROBNÍCH NEPŘESNOSTÍ NA KUŽELOVÉM KONTAKTNÍM SPOJENÍ HLAVICE A DŘÍKU

FUIS, V.

Original Title

ANALÝZA REÁLNÝCH VÝROBNÍCH NEPŘESNOSTÍ NA KUŽELOVÉM KONTAKTNÍM SPOJENÍ HLAVICE A DŘÍKU

Czech Title

ANALÝZA REÁLNÝCH VÝROBNÍCH NEPŘESNOSTÍ NA KUŽELOVÉM KONTAKTNÍM SPOJENÍ HLAVICE A DŘÍKU

Language

cs

Original Abstract

Při posouzení spolehlivosti keramických bioimplantátů - konkrétně hlavice totální ky-čelní endoprotézy, je velmi důležité analyzovat ty faktory, které mohou vést ke vzniku tahových napětí v analyzovaném tělese. Z předcházejících studií vyplývá, že výrobní nepřesnosti na kuželovém kontaktním spojení hlavice a dříku mohou výrazně zvýšit tahovou napjatost a tím snížit spolehlivost celého implantátu. Příspěvek se zabývá problematikou měření tvaro-vých odchylek reálných kuželů na různých měřících zařízeních.

Czech abstract

Při posouzení spolehlivosti keramických bioimplantátů - konkrétně hlavice totální ky-čelní endoprotézy, je velmi důležité analyzovat ty faktory, které mohou vést ke vzniku tahových napětí v analyzovaném tělese. Z předcházejících studií vyplývá, že výrobní nepřesnosti na kuželovém kontaktním spojení hlavice a dříku mohou výrazně zvýšit tahovou napjatost a tím snížit spolehlivost celého implantátu. Příspěvek se zabývá problematikou měření tvaro-vých odchylek reálných kuželů na různých měřících zařízeních.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT5111,
 author="Vladimír {Fuis}",
 title="ANALÝZA REÁLNÝCH VÝROBNÍCH NEPŘESNOSTÍ NA KUŽELOVÉM KONTAKTNÍM SPOJENÍ HLAVICE A DŘÍKU",
 annote="Při posouzení spolehlivosti keramických bioimplantátů - konkrétně hlavice totální ky-čelní endoprotézy, je velmi důležité analyzovat ty faktory, které mohou vést ke vzniku tahových napětí v analyzovaném tělese. Z předcházejících studií vyplývá, že výrobní nepřesnosti na kuželovém kontaktním spojení hlavice a dříku mohou výrazně zvýšit tahovou napjatost a tím snížit spolehlivost celého implantátu. Příspěvek se zabývá problematikou měření tvaro-vých odchylek reálných kuželů na různých měřících zařízeních.",
 address="VŠB Ostrava",
 booktitle="Aplivaná mechanika 2002",
 chapter="5111",
 institution="VŠB Ostrava",
 year="2002",
 month="april",
 pages="83",
 publisher="VŠB Ostrava",
 type="conference paper"
}