Publication detail

Competitive Intelligence - nástroj získávání specifických podkladů pro strategická rozhodování vrcholového vedení podniku.

BARTES, F.

Original Title

Competitive Intelligence - nástroj získávání specifických podkladů pro strategická rozhodování vrcholového vedení podniku.

Czech Title

Competitive Intelligence - nástroj získávání specifických podkladů pro strategická rozhodování vrcholového vedení podniku.

Language

cs

Original Abstract

Článek v úvodu charakterizuje současnou epochu Druckerovými slovy: Nic není stejné, vše se mění. Následně zdůrazňuje význam strategického řízení pro přežití podniku v době krize a dochází k závěru, že z každé krize část podniků vychází vítězně. Toto vítězství dle autora vychází ze správně vytvořeného zpravodajství jako základu pro nový podnikatelský záměr. Dále článek pojednává o vymezení pojmu Competitive Intelligence s ohledem na jeho vztah k pojmu Business Intelligence. Následně autor vymezuje pojem Competitive Intelligence jako samostatný obor pomocí čtyř kritérií. V článku je uvedeno autorovo vlastní vymezení pojmu Competitive Intelligence. Autor uvádí, že jeho vymezení Competitive Intelligence vychází přímo z principu práce státních zpravodajských služeb s tím rozdílem, Competitive Intelligence využívá pouze legální informační zdroje a legální metody své práce. Východiskem pro podporu jeho chápání pojmu Competitive Intelligence je porovnání dvou základních významů chápání samotného pojmu informace. Autor se přiklání k názoru, že pro potřeby Competitive Intelligence je nutno chápat pojem informace nejen ve jejím vlastním obsahu jako objektivní entitty, ale že je nutno spojit tuto informaci s příjemcem (analytikem), který obsah této informace interpretuje na pozadí svých znalostí a zkušeností. Tímto se autor dostává ke svému pojetí pojmu Competitive Intelligence jako předpovědi o budoucím stavu v okolí podniku. Dále je uvedeno autorovo pojetí Competitive Intelligence, které chápe jako aplikační disciplínu systémové teorie. V následující části článku se autor věnuje vymezení objektu cíleného zájmu Competitive Intelligence, který tvoří: a) metody, formy, způsoby a náplň současných, zvláště připravovaných strategií konkurenčního boje největších konkurentů firmy, b) příprava a tvorba podmínek zabezpečujících očekávané chování konkurenčních firem na trhu ve prospěch cílů firmy, c) diagnostika tzv."skryté síly" konkurenčních firem a tím vlastně i jejich potenciální nebezpečnost, d) důvody a příčiny úspěchů i neúspěchů konkurenčních firem, e) zlozvyky a chyby konkurence. V diskusi je věnována pozornost existujícím útvarům Competitive Intelligence v průmyslově vyspělých zemích, a to útvarům Competettive Intelligence Center a Innovation Intelligence Center. V závěru je věnována pozornost oborům ve kterých se Competitive Intelligence uplatňuje nejvíce. competitive intelligence, business intelligence, systém včasného varování, informace, kritéria existence oboru, competitive intelligence center, innovation intelligence center

Czech abstract

Článek v úvodu charakterizuje současnou epochu Druckerovými slovy: Nic není stejné, vše se mění. Následně zdůrazňuje význam strategického řízení pro přežití podniku v době krize a dochází k závěru, že z každé krize část podniků vychází vítězně. Toto vítězství dle autora vychází ze správně vytvořeného zpravodajství jako základu pro nový podnikatelský záměr. Dále článek pojednává o vymezení pojmu Competitive Intelligence s ohledem na jeho vztah k pojmu Business Intelligence. Následně autor vymezuje pojem Competitive Intelligence jako samostatný obor pomocí čtyř kritérií. V článku je uvedeno autorovo vlastní vymezení pojmu Competitive Intelligence. Autor uvádí, že jeho vymezení Competitive Intelligence vychází přímo z principu práce státních zpravodajských služeb s tím rozdílem, Competitive Intelligence využívá pouze legální informační zdroje a legální metody své práce. Východiskem pro podporu jeho chápání pojmu Competitive Intelligence je porovnání dvou základních významů chápání samotného pojmu informace. Autor se přiklání k názoru, že pro potřeby Competitive Intelligence je nutno chápat pojem informace nejen ve jejím vlastním obsahu jako objektivní entitty, ale že je nutno spojit tuto informaci s příjemcem (analytikem), který obsah této informace interpretuje na pozadí svých znalostí a zkušeností. Tímto se autor dostává ke svému pojetí pojmu Competitive Intelligence jako předpovědi o budoucím stavu v okolí podniku. Dále je uvedeno autorovo pojetí Competitive Intelligence, které chápe jako aplikační disciplínu systémové teorie. V následující části článku se autor věnuje vymezení objektu cíleného zájmu Competitive Intelligence, který tvoří: a) metody, formy, způsoby a náplň současných, zvláště připravovaných strategií konkurenčního boje největších konkurentů firmy, b) příprava a tvorba podmínek zabezpečujících očekávané chování konkurenčních firem na trhu ve prospěch cílů firmy, c) diagnostika tzv."skryté síly" konkurenčních firem a tím vlastně i jejich potenciální nebezpečnost, d) důvody a příčiny úspěchů i neúspěchů konkurenčních firem, e) zlozvyky a chyby konkurence. V diskusi je věnována pozornost existujícím útvarům Competitive Intelligence v průmyslově vyspělých zemích, a to útvarům Competettive Intelligence Center a Innovation Intelligence Center. V závěru je věnována pozornost oborům ve kterých se Competitive Intelligence uplatňuje nejvíce. competitive intelligence, business intelligence, systém včasného varování, informace, kritéria existence oboru, competitive intelligence center, innovation intelligence center

Documents

BibTex


@article{BUT50680,
 author="František {Bartes}",
 title="Competitive Intelligence - nástroj získávání specifických podkladů pro strategická rozhodování vrcholového vedení podniku.",
 annote="Článek v úvodu charakterizuje současnou epochu Druckerovými slovy: Nic není stejné, vše se mění. Následně zdůrazňuje význam strategického řízení pro přežití podniku v době krize a dochází k závěru, že z každé krize část podniků vychází vítězně. Toto vítězství dle autora vychází ze správně vytvořeného zpravodajství jako základu pro nový podnikatelský záměr.  Dále článek pojednává o vymezení pojmu Competitive Intelligence s ohledem na jeho vztah k pojmu Business Intelligence. Následně autor vymezuje pojem Competitive Intelligence jako samostatný obor pomocí čtyř kritérií. V článku je uvedeno autorovo vlastní vymezení pojmu Competitive Intelligence. Autor uvádí, že jeho vymezení Competitive Intelligence vychází přímo z principu práce státních zpravodajských služeb s tím rozdílem, Competitive Intelligence využívá pouze legální informační zdroje a legální metody své práce. Východiskem pro podporu jeho chápání pojmu Competitive Intelligence je porovnání dvou základních významů chápání samotného pojmu informace. Autor se přiklání k názoru, že pro potřeby Competitive Intelligence je nutno chápat pojem informace nejen ve jejím vlastním obsahu jako objektivní entitty, ale že je nutno spojit tuto informaci s příjemcem (analytikem), který obsah této informace interpretuje na pozadí svých znalostí a zkušeností. Tímto se autor dostává ke svému pojetí pojmu Competitive Intelligence jako předpovědi o budoucím stavu v okolí podniku. Dále je uvedeno autorovo pojetí Competitive Intelligence, které chápe jako aplikační disciplínu systémové teorie. 
V následující části článku se autor věnuje vymezení objektu cíleného zájmu Competitive Intelligence, který tvoří: 
a) metody, formy, způsoby a náplň současných, zvláště připravovaných strategií konkurenčního boje největších konkurentů firmy,
b) příprava a tvorba podmínek zabezpečujících očekávané chování konkurenčních firem na trhu ve prospěch cílů firmy,
c) diagnostika tzv."skryté síly" konkurenčních firem a tím vlastně i jejich potenciální nebezpečnost,
d) důvody a příčiny úspěchů i neúspěchů konkurenčních firem,
e) zlozvyky a chyby konkurence.
V diskusi je věnována pozornost existujícím útvarům Competitive Intelligence v průmyslově vyspělých zemích, a to útvarům Competettive Intelligence Center a Innovation Intelligence Center. V závěru je věnována pozornost oborům ve kterých se Competitive Intelligence uplatňuje nejvíce.
competitive intelligence, business intelligence, systém včasného varování, informace, kritéria existence oboru, competitive intelligence center, innovation intelligence center",
 address="Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně",
 chapter="50680",
 institution="Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně",
 journal="Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis",
 number="6",
 volume="LVIII",
 year="2010",
 month="december",
 pages="43--50",
 publisher="Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně",
 type="journal article - other"
}