Publication detail

Biomechanika na Ústavu mechaniky těles FSI VUT v Brně

JANÍČEK, P., FLORIAN, Z., BURŠA, J., PŘIKRYL, K., PELLANT, K., FUIS, V., PÁSEK, M., KRŠEK, P.

Original Title

Biomechanika na Ústavu mechaniky těles FSI VUT v Brně

Czech Title

Biomechanika na Ústavu mechaniky těles FSI VUT v Brně

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek podává přehled o biomechanických problémech řešených od roku 1986 pracovníky Ústavu mechaniky těles fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Jedná se především o problémy z oblasti svalově-kosterní, srdečně-cévbní, dentální a sluchové soustavy.

Czech abstract

Příspěvek podává přehled o biomechanických problémech řešených od roku 1986 pracovníky Ústavu mechaniky těles fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Jedná se především o problémy z oblasti svalově-kosterní, srdečně-cévbní, dentální a sluchové soustavy.

Documents

BibTex


@article{BUT39910,
 author="Přemysl {Janíček} and Zdeněk {Florian} and Jiří {Burša} and Karel {Přikryl} and Karel {Pellant} and Vladimír {Fuis} and Michal {Pásek} and Přemysl {Kršek}",
 title="Biomechanika na Ústavu mechaniky těles FSI VUT v Brně",
 annote="Příspěvek podává přehled o biomechanických problémech řešených od roku 1986 pracovníky Ústavu mechaniky těles fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Jedná se především o problémy z oblasti svalově-kosterní, srdečně-cévbní, dentální a sluchové soustavy.",
 chapter="39910",
 journal="Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics",
 number="6",
 volume="7",
 year="2000",
 month="december",
 pages="449",
 type="journal article - other"
}