Publication detail

Makro a mikropojetí pravděpodobnosti porušování keramických hlavic kyčelní endoprotézy

FUIS, V., JANÍČEK, P.

Original Title

Makro a mikropojetí pravděpodobnosti porušování keramických hlavic kyčelní endoprotézy

Czech Title

Makro a mikropojetí pravděpodobnosti porušování keramických hlavic kyčelní endoprotézy

Language

cs

Original Abstract

Článek se v systémovém pojetí zabývá problematikou porušování soudržnosti keramických hlavic kyčelních totálních endoprotéz a určováním vlivu výrobních nepřesností na pravděpodobnost tohoto porušování. Jedná se o výrobní nepřesnosti na kuželových plochách dříku a hlavice endoprotézy, které při nasazení hlavice na dřík a následném zatížení endoprotézy vytvářejí stykový útvar. Výrobní nepřesnosti mohou být modelovány na makroúrovni – jedná se o modelové nepřesnosti typu kuželovitost, ovalita a jejich kombinaci, resp. na mikroúrovni – je respektováno stochastické rozložení mikronerovností na stykových plochách. Problematika napjatosti v keramické hlavici byla řešena s využitím algoritmu metody konečných prvků pro prostorové kontaktní úlohy a k řešení problematiky pravděpodobnosti porušení soudržnosti hlavice byl využit Weibullův pravděpodobnostní model. V článku jsou uvedeny a analyzovány výsledky řešení problému pro makroúroveň výrobních nepřesností.

Czech abstract

Článek se v systémovém pojetí zabývá problematikou porušování soudržnosti keramických hlavic kyčelních totálních endoprotéz a určováním vlivu výrobních nepřesností na pravděpodobnost tohoto porušování. Jedná se o výrobní nepřesnosti na kuželových plochách dříku a hlavice endoprotézy, které při nasazení hlavice na dřík a následném zatížení endoprotézy vytvářejí stykový útvar. Výrobní nepřesnosti mohou být modelovány na makroúrovni – jedná se o modelové nepřesnosti typu kuželovitost, ovalita a jejich kombinaci, resp. na mikroúrovni – je respektováno stochastické rozložení mikronerovností na stykových plochách. Problematika napjatosti v keramické hlavici byla řešena s využitím algoritmu metody konečných prvků pro prostorové kontaktní úlohy a k řešení problematiky pravděpodobnosti porušení soudržnosti hlavice byl využit Weibullův pravděpodobnostní model. V článku jsou uvedeny a analyzovány výsledky řešení problému pro makroúroveň výrobních nepřesností.

Documents

BibTex


@article{BUT39904,
 author="Vladimír {Fuis} and Přemysl {Janíček}",
 title="Makro a mikropojetí pravděpodobnosti porušování keramických hlavic kyčelní endoprotézy",
 annote="Článek se v systémovém pojetí zabývá problematikou porušování soudržnosti keramických hlavic kyčelních totálních endoprotéz a určováním vlivu výrobních nepřesností na pravděpodobnost tohoto porušování. Jedná se o výrobní nepřesnosti na kuželových plochách dříku a hlavice endoprotézy, které při nasazení hlavice na dřík a následném zatížení endoprotézy vytvářejí stykový útvar. Výrobní nepřesnosti mohou být modelovány na makroúrovni – jedná se o modelové nepřesnosti typu kuželovitost, ovalita a jejich kombinaci, resp. na mikroúrovni – je respektováno stochastické rozložení mikronerovností na stykových plochách. Problematika napjatosti v keramické hlavici byla řešena s využitím algoritmu metody konečných prvků pro prostorové kontaktní úlohy a k řešení problematiky pravděpodobnosti porušení soudržnosti hlavice byl využit Weibullův pravděpodobnostní model. V článku jsou uvedeny a analyzovány výsledky řešení problému pro makroúroveň výrobních nepřesností.",
 chapter="39904",
 journal="Jemná mechanika a optika",
 number="10",
 volume="46",
 year="2001",
 month="october",
 pages="319",
 type="journal article - other"
}