Publication detail

Opakovatelnost určení prostorové polohy metodou RTK

VOLAŘÍK, T. KURUC, M.

Original Title

Opakovatelnost určení prostorové polohy metodou RTK

Czech Title

Opakovatelnost určení prostorové polohy metodou RTK

Language

cs

Original Abstract

Cílem tohoto článku je zhodnotit přesnost opakovaného určení prostorové polohy bodu metodou RTK během jednoho dne (opakovatelnost). Rozsáhlý soubor měření umožňuje detailní statistické zpracování výsledků. Opakovatelnost je definovaná jako těsnost shody mezi výsledky měření provedených při stejných podmínkách, tj. za použití stejné měřické metody, týmž pozorovatelem, týmž měřidlem, na stejném místě, za stejných pracovních podmínek a opakovaně po krátkém časovém úseku.

Czech abstract

Cílem tohoto článku je zhodnotit přesnost opakovaného určení prostorové polohy bodu metodou RTK během jednoho dne (opakovatelnost). Rozsáhlý soubor měření umožňuje detailní statistické zpracování výsledků. Opakovatelnost je definovaná jako těsnost shody mezi výsledky měření provedených při stejných podmínkách, tj. za použití stejné měřické metody, týmž pozorovatelem, týmž měřidlem, na stejném místě, za stejných pracovních podmínek a opakovaně po krátkém časovém úseku.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT36830,
 author="Tomáš {Volařík} and Michal {Kuruc}",
 title="Opakovatelnost určení prostorové polohy metodou RTK",
 annote="Cílem tohoto článku je zhodnotit přesnost opakovaného určení prostorové polohy bodu metodou RTK během jednoho dne (opakovatelnost). Rozsáhlý soubor měření umožňuje detailní statistické zpracování výsledků. Opakovatelnost je definovaná jako těsnost shody mezi výsledky měření provedených při stejných podmínkách, tj. za použití stejné měřické metody, týmž pozorovatelem, týmž měřidlem, na stejném místě, za stejných pracovních podmínek a opakovaně po krátkém časovém úseku.",
 address="ECON publishing, s.r.o.",
 booktitle="Seminář s mezinárodní účastí, GNSS v geodetické praxi, Sborník referátů",
 chapter="36830",
 howpublished="print",
 institution="ECON publishing, s.r.o.",
 year="2011",
 month="february",
 pages="64--71",
 publisher="ECON publishing, s.r.o.",
 type="conference paper"
}