Publication detail

O nejjednodušší kvadratické funkci v komplexním oboru

CHVALINA, J. BAŠTINEC, J.

Original Title

O nejjednodušší kvadratické funkci v komplexním oboru

Czech Title

O nejjednodušší kvadratické funkci v komplexním oboru

Language

cs

Original Abstract

Je studována nejjednodušší kvadratická funkci v komplexním oboru s pohledu teorie funkcionálních rovnic a monounárních algeber.

Czech abstract

Je studována nejjednodušší kvadratická funkci v komplexním oboru s pohledu teorie funkcionálních rovnic a monounárních algeber.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT32940,
 author="Jan {Chvalina} and Jaromír {Baštinec}",
 title="O nejjednodušší kvadratické funkci v komplexním oboru",
 annote="Je studována nejjednodušší kvadratická funkci v komplexním oboru s pohledu teorie funkcionálních rovnic a monounárních algeber.",
 address="FPV ŽU",
 booktitle="DIDZA 2009",
 chapter="32940",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="FPV ŽU",
 year="2009",
 month="june",
 pages="1--12",
 publisher="FPV ŽU",
 type="conference paper"
}