Publication detail

Investigativní strategie - nová konkurenční strategie firmy

BARTES, F.

Original Title

Investigativní strategie - nová konkurenční strategie firmy

Czech Title

Investigativní strategie - nová konkurenční strategie firmy

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá problematikou stále vzrůstajícího počtu případů úspěšného užívání starých bojových filosofií v podnikatelské praxi. Autor ale odmítá tzv. "přímý střet" firem, kdy se o vítězství na trhu otevřeně bojuje. Jeho přístup je založen na filosofii " vítězství bez boje", tedy dosažení cíle bez přímého střetu s konkurenční firmou. V závěru dochází k názoru, že bojové filosofie jsou stále více a častěji začleňovány do klasického pojetí strategického řízení firmy a stávají se tak jejich běžnou součástí.

Czech abstract

Článek se zabývá problematikou stále vzrůstajícího počtu případů úspěšného užívání starých bojových filosofií v podnikatelské praxi. Autor ale odmítá tzv. "přímý střet" firem, kdy se o vítězství na trhu otevřeně bojuje. Jeho přístup je založen na filosofii " vítězství bez boje", tedy dosažení cíle bez přímého střetu s konkurenční firmou. V závěru dochází k názoru, že bojové filosofie jsou stále více a častěji začleňovány do klasického pojetí strategického řízení firmy a stávají se tak jejich běžnou součástí.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT30318,
  author="František {Bartes}",
  title="Investigativní strategie - nová konkurenční strategie firmy",
  annote="Článek se zabývá problematikou stále vzrůstajícího počtu případů úspěšného užívání starých bojových filosofií v podnikatelské praxi. Autor ale odmítá tzv. "přímý střet" firem, kdy se o vítězství na trhu otevřeně bojuje. Jeho přístup je založen na filosofii " vítězství bez boje", tedy dosažení cíle bez přímého střetu s konkurenční firmou. 
V závěru dochází k názoru, že bojové filosofie jsou stále více a častěji začleňovány do klasického pojetí strategického řízení firmy a stávají se tak jejich běžnou součástí.",
  booktitle="Konkurenceschopnost podniků. Část I. Sborník příspěvků z mezinárodní konference",
  chapter="30318",
  howpublished="print",
  year="2008",
  month="february",
  pages="11--21",
  type="conference paper"
}