Publication detail

Kvazigeoid GPS na území města Brna

KURUC, M.

Original Title

Kvazigeoid GPS na území města Brna

Czech Title

Kvazigeoid GPS na území města Brna

Language

cs

Original Abstract

Práce se zabývá určením převýšení kvazigeoidu a elipsoidu WGS-84 v zadané části města Brna metodou GPS. Výškovou anomálii kvazigeoidu a elipsoidu lze určovat jako rozdíl elipsoidické výšky a normální Moloděnského výšky, přičemž obě veličiny můžeme získat měřením.

Czech abstract

Práce se zabývá určením převýšení kvazigeoidu a elipsoidu WGS-84 v zadané části města Brna metodou GPS. Výškovou anomálii kvazigeoidu a elipsoidu lze určovat jako rozdíl elipsoidické výšky a normální Moloděnského výšky, přičemž obě veličiny můžeme získat měřením.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT24271,
 author="Michal {Kuruc}",
 title="Kvazigeoid GPS na území města Brna",
 annote="Práce se zabývá určením převýšení kvazigeoidu a elipsoidu WGS-84 v zadané části města Brna metodou GPS. Výškovou anomálii kvazigeoidu a elipsoidu lze určovat jako rozdíl elipsoidické výšky a normální Moloděnského výšky, přičemž obě veličiny můžeme získat měřením.",
 address="Akademické nakladatelství CERM",
 booktitle="Sborník konference JUNIORSTAV 2007",
 chapter="24271",
 institution="Akademické nakladatelství CERM",
 year="2007",
 month="january",
 pages="325--325",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM",
 type="conference paper"
}