Publication detail

Lineární algebra na FEI VUT

BAŠTINEC, J.

Original Title

Lineární algebra na FEI VUT

Czech Title

Lineární algebra na FEI VUT

Language

cs

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT2063,
 author="Jaromír {Baštinec}",
 title="Lineární algebra na FEI VUT",
 address="Vojenská vysoká škola pozemního vojska, Vyškov na Moravě",
 booktitle="XIII. Mezinárodní kolokvium o ízení osvojovacího procesu. Sborník příspěvků",
 chapter="2063",
 howpublished="print",
 institution="Vojenská vysoká škola pozemního vojska, Vyškov na Moravě",
 year="2000",
 month="may",
 pages="20",
 publisher="Vojenská vysoká škola pozemního vojska, Vyškov na Moravě",
 type="conference paper"
}