Publication detail

Regulátory přetoků energie do distribuční sítě v instalacích prosumerů: vývoj komerčních zařízení s ohledem na kvalitu elektrické energie

KLUSÁČEK, J. MORÁVEK, J. VRÁNA, M. VOJTEK, M. MASTNÝ, P. DRÁPELA, J. KLOUD, J. KŘIŠŤAN, R.

Original Title

Regulátory přetoků energie do distribuční sítě v instalacích prosumerů: vývoj komerčních zařízení s ohledem na kvalitu elektrické energie

Czech Title

Regulátory přetoků energie do distribuční sítě v instalacích prosumerů: vývoj komerčních zařízení s ohledem na kvalitu elektrické energie

Language

cs

Original Abstract

Regulátory toku činné energie s řízenou spotřebou v instalacích aktivních zákazníků (tzv. prosumerů) mají za úkol spotřebovat místně vyrobenou přebytkovou elektřinu tak, aby nebyla dodána do distribuční soustavy, s nastavenou hodnotou činného výkonu do DS, typicky rovnou nule. V praxi se ukázalo jako populární řešení řízení výkonu topné spirály spínáním, buď 1) v režimu pulzně-šířkové regulace pomocí a) polovodičových relé spínaných při průchodu síťového napětí nulou, nebo b) triaku řízením zapalovacího úhlu, či nově 3) v režimu pulzně-šířkové modulace, tj. plné modulace vlny napětí na odporové spirále snižujícím AC/AC (nebo i AC/DC) měničem. Způsobem spínání, a do jisté míry i způsobem řízení, je tak často způsobeno, že jinak lineární odpo-rová zátěž se může na svorkách chovat jako zátěž nelineární/časově silně proměnlivá, navíc různě v jednotlivých fázích. V tomto příspěvku je analyzováno chování nyní běžně komerčně dostupných zařízení v České republice na základě kritérií kvality odběru proudu, vlivu na napětí v realistické síti NN a dynamické odezvy regulační smyčky na změnu zatížení nebo výroby v instalaci. V příspěvku jsou navíc vyhodnocena data naměřená v odběrných místech reálné DS demonstrující závažnost analyzovaného chování v praxi

Czech abstract

Regulátory toku činné energie s řízenou spotřebou v instalacích aktivních zákazníků (tzv. prosumerů) mají za úkol spotřebovat místně vyrobenou přebytkovou elektřinu tak, aby nebyla dodána do distribuční soustavy, s nastavenou hodnotou činného výkonu do DS, typicky rovnou nule. V praxi se ukázalo jako populární řešení řízení výkonu topné spirály spínáním, buď 1) v režimu pulzně-šířkové regulace pomocí a) polovodičových relé spínaných při průchodu síťového napětí nulou, nebo b) triaku řízením zapalovacího úhlu, či nově 3) v režimu pulzně-šířkové modulace, tj. plné modulace vlny napětí na odporové spirále snižujícím AC/AC (nebo i AC/DC) měničem. Způsobem spínání, a do jisté míry i způsobem řízení, je tak často způsobeno, že jinak lineární odpo-rová zátěž se může na svorkách chovat jako zátěž nelineární/časově silně proměnlivá, navíc různě v jednotlivých fázích. V tomto příspěvku je analyzováno chování nyní běžně komerčně dostupných zařízení v České republice na základě kritérií kvality odběru proudu, vlivu na napětí v realistické síti NN a dynamické odezvy regulační smyčky na změnu zatížení nebo výroby v instalaci. V příspěvku jsou navíc vyhodnocena data naměřená v odběrných místech reálné DS demonstrující závažnost analyzovaného chování v praxi

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT180127,
 author="Jan {Klusáček} and Jan {Morávek} and Michal {Vrána} and Martin {Vojtek} and Petr {Mastný} and Jiří {Drápela} and Jaroslav {Kloud} and Radek {Křišťan}",
 title="Regulátory přetoků energie do distribuční sítě v instalacích prosumerů: vývoj komerčních zařízení s ohledem na kvalitu elektrické energie",
 annote="Regulátory toku činné energie s řízenou spotřebou v instalacích aktivních zákazníků (tzv. prosumerů) mají za úkol spotřebovat místně vyrobenou přebytkovou elektřinu tak, aby nebyla dodána do distribuční soustavy, s nastavenou hodnotou činného výkonu do DS, typicky rovnou nule. V praxi se ukázalo jako populární řešení řízení výkonu topné spirály spínáním, buď 1) v režimu pulzně-šířkové regulace pomocí a) polovodičových relé spínaných při průchodu síťového napětí nulou, nebo b) triaku řízením zapalovacího úhlu, či nově 3) v režimu pulzně-šířkové modulace, tj. plné modulace vlny napětí na odporové spirále snižujícím AC/AC (nebo i AC/DC) měničem. Způsobem spínání, a do jisté míry i způsobem řízení, je tak často způsobeno, že jinak lineární odpo-rová zátěž se může na svorkách chovat jako zátěž nelineární/časově silně proměnlivá, navíc různě v jednotlivých fázích. V tomto příspěvku je analyzováno chování nyní běžně komerčně dostupných zařízení v České republice na základě kritérií kvality odběru proudu, vlivu na napětí v realistické síti NN a dynamické odezvy regulační smyčky na změnu zatížení nebo výroby v instalaci. V příspěvku jsou navíc vyhodnocena data naměřená v odběrných místech reálné DS demonstrující závažnost analyzovaného chování v praxi",
 address="EGC České Budějovice",
 booktitle="25. konference ČK CIRED",
 chapter="180127",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="EGC České Budějovice",
 year="2022",
 month="november",
 publisher="EGC České Budějovice"
}