Publication detail

SOFTWARE PRO SPRÁVU CHYTRÝCH ZÁSUVEK

MICHÁLEK, J.

Original Title

SOFTWARE PRO SPRÁVU CHYTRÝCH ZÁSUVEK

Czech Title

SOFTWARE PRO SPRÁVU CHYTRÝCH ZÁSUVEK

Language

cs

Original Abstract

Tento článek popisuje aplikaci pro ovládání a správu inteligentních zásuvek v domácnosti. Nejprve je popsán celkový koncept řešení chytré domácnosti s vytvořenou aplikací. Dále komunikační protokol, který byl vytvořen přímo pro komunikaci mezi aplikací a inteligentními zásuvkami. Článek popisuje nejdůležitější funkce samotné aplikace a průběh testování ve zkušebním a reálném zapojení.

Czech abstract

Tento článek popisuje aplikaci pro ovládání a správu inteligentních zásuvek v domácnosti. Nejprve je popsán celkový koncept řešení chytré domácnosti s vytvořenou aplikací. Dále komunikační protokol, který byl vytvořen přímo pro komunikaci mezi aplikací a inteligentními zásuvkami. Článek popisuje nejdůležitější funkce samotné aplikace a průběh testování ve zkušebním a reálném zapojení.

Documents

BibTex


@article{BUT178982,
 author="Jakub {Michálek}",
 title="SOFTWARE PRO SPRÁVU CHYTRÝCH ZÁSUVEK",
 annote="Tento článek popisuje aplikaci pro ovládání a správu inteligentních zásuvek v domácnosti. Nejprve je popsán celkový koncept řešení chytré domácnosti s vytvořenou aplikací. Dále komunikační protokol, který byl vytvořen přímo pro komunikaci mezi aplikací a inteligentními zásuvkami. Článek popisuje nejdůležitější funkce samotné aplikace a průběh testování ve zkušebním a reálném zapojení.",
 address="Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky",
 chapter="178982",
 howpublished="online",
 institution="Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky",
 number="2/2021",
 year="2021",
 month="june",
 pages="1--8",
 publisher="Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky",
 type="journal article - other"
}