Publication detail

Definice bezpečnostních a provozních požadavků u hybridních energetických systémů

MASTNÝ, P. MORÁVEK, J. VOJTEK, M. PROKOP, L.

Original Title

Definice bezpečnostních a provozních požadavků u hybridních energetických systémů

Czech Title

Definice bezpečnostních a provozních požadavků u hybridních energetických systémů

Language

cs

Original Abstract

Na základě dílčích výsledků dosažených v rámci řešení WP5 byla zpracována ucelená Technická zpráva, která definuje bezpečnostní a provozní podmínky integrovaných hybridních systémů s akumulací elektrické a tepelné energie tak, aby byly eliminovány možné bezpečnostně-provozní problémy, které vychází z navýšení funkcionalit hybridních systémů oproti jejich současným obvyklým provozním nastavením.

Czech abstract

Na základě dílčích výsledků dosažených v rámci řešení WP5 byla zpracována ucelená Technická zpráva, která definuje bezpečnostní a provozní podmínky integrovaných hybridních systémů s akumulací elektrické a tepelné energie tak, aby byly eliminovány možné bezpečnostně-provozní problémy, které vychází z navýšení funkcionalit hybridních systémů oproti jejich současným obvyklým provozním nastavením.

Documents

BibTex


@techreport{BUT175619,
 author="Petr {Mastný} and Jan {Morávek} and Martin {Vojtek} and Lukáš {Prokop}",
 title="Definice bezpečnostních a provozních požadavků u hybridních energetických systémů",
 annote="Na základě dílčích výsledků dosažených v rámci řešení WP5 byla zpracována ucelená Technická zpráva, která definuje bezpečnostní a provozní podmínky integrovaných hybridních systémů s akumulací elektrické a tepelné energie tak, aby byly eliminovány možné bezpečnostně-provozní problémy, které vychází z navýšení funkcionalit hybridních systémů oproti jejich současným obvyklým provozním nastavením.",
 address="VUT v Brně",
 chapter="175619",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="VUT v Brně",
 year="2021",
 month="december",
 pages="1--20",
 publisher="VUT v Brně",
 type="report"
}